VCB Chi nhánh Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm là toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP ĐTK tại Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ của khách hàng Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ

a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 02103.844209).

b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;

Tên tài sản đấu giá: Toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần ĐTK tại Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ. Cụ thể phần vốn góp như sau:    

 a) Toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ, theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600941468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 17/06/2015, thay đổi lần thứ 4 ngày 07/01/2021. Địa chỉ: Khu 1, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

b) Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích của bên thế chấp liên quan đến vốn góp được thế chấp, kể cả quyền phát sinh theo điều lệ và các văn kiện thành lập khác của Công ty, quyền ưu tiên mua phần vốn góp, quyền nhận lợi nhuận, tiền mua lại và bất kỳ quyền lợi nào khác liên quan đến vốn góp được thế chấp.

c) Tất cả các quyền, quyền lợi, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại mà bên thế chấp nhận được  hoặc sẽ nhận được để bổ sung, trao đổi, thay thế cho, thuộc về hoặc liên quan đến bất kỳ quyền và tài sản nào được đề cập trong điểm a, điểm b khoản 1 Điều 1 nêu trên.

d) Tiền thu được, kể cả quyền nhận tiền thu được, từ việc bán, chuyển nhượng hoặc định đoạt theo cách khác đối với các tài sản bảo đảm được đề cập trong điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 1 nêu trên và tài sản hình thành từ tiền thu được đó.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Tài sản thi hành án được đấu giá theo các quyết định của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ, Biên bản kê biên và các văn bản khác của cơ quan thi hành án dân sự huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ.

c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;

Trong 02 ngày 13/05/2024 14/05/2024 tại nơi có tài sản đấu giá: Khu 1, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (Khách hàng đăng ký xem tài sản liên hệ với Trung tâm trước 01 ngày làm việc để được hướng dẫn xem tài sản).

d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;

Từ ngày 04/05/2024 đến 17h00 phút ngày 20/05/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ.

đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá;

- Giá khởi điểm: 10.895.462.264 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu, bốn trăm sáu mươi hai nghìn, hai trăm sáu mươi tư đồng).

e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

- Nộp tiền đặt trước: 1.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm triệu đồng).

- Khách hàng nộp vào tài khoản số: 129000098290 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/05/2024 đến 17h00 phút ngày 22/05/2024 (Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản vào thời hạn chốt là: 17h00 phút ngày 22/05/2024).

- Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;

* Thời gian đăng ký: Trực tiếp đăng ký, nộp hồ sơ từ ngày 04/05/2024 đến 17h00 phút ngày 20/05/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ.

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá tài sản khi có đủ các điều kiện sau:

- Đáp ứng điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Đáp ứng điều kiện đăng ký tham gia đấu giá khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 23/05/2024 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. (Người tham gia đấu giá phải có mặt trước 15 phút tại Phòng đấu giá để làm thủ tục).

  1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá,

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên, không hạn chế số vòng bỏ phiếu.

* Lưu ý: Các thủ tục trên thực hiện trong thời gian làm việc hành chính. Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ trên hoặc Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (địa chỉ: Tầng 1 Đến Tầng 5, Số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, SĐT liên hệ: 0904343889) ./.

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận