Danh sách sản phẩm

Lợi ích khi sử dụng sản phẩm tiết kiệm của Vietcombank

Kỳ hạn phong phú
Kỳ hạn gửi đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu gửi tiết kiệm
Thủ tục gửi và rút dễ dàng
Gửi và rút tiền lãi, tiền gốc tại Ngân hàng số VCB Digibank hoặc điểm giao dịch
Tiền gửi ngoại tệ đa dạng
 Chấp nhận đa dạng ngoại tệ gửi tiết kiệm: USD, EUR, GBP, AUD, v.v.
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận