Ngày cập nhật: 15/07/2024

Loại vàng Loại vàng Giá bán (VND/chỉ) Giá bán (VND/chỉ)
Vàng miếng SJC
(loại 1 lượng)
7,698,000

Ghi chú

  • Giá vàng được cập nhật lúc 09:00 ngày 15/07/2024