cash-stack-icon
Phương thức nhận lãi linh hoạt
Nhận lãi bằng tiền mặt, qua chuyển khoản hoặc nhập vào số tiền gốc
patch-check-icon
Lợi ích tối ưu
Nhận trước tiền lãi của cả kỳ hạn với lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn gửi
Loại tiền gửi đa dạng
Chấp nhận nhiều loại tiền: VND, USD, EUR

Thông tin sản phẩm

Thông tin chung
Điều kiện tham gia
Tài liệu tham khảo

Giới thiệu sản phẩm

 • Là sản phẩm tiết kiệm đáp ứng nhu cầu lĩnh trước tiền lãi ngay từ thời điểm gửi tiền.
 • Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn gửi.
Xem thêm  Thu gọn 

Tiền gửi tối thiểu

Không giới hạn
Xem thêm  Thu gọn 

Kỳ hạn và loại tiền gửi

 • Kỳ hạn gửi: 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR
Xem thêm  Thu gọn 

Phương thức trả lãi

Trả lãi đầu kỳ
Xem thêm  Thu gọn 

Lãi suất

 • Lãi suất rút trước hạn VND: Bằng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại Vietcombank
 • Lãi suất rút trước hạn ngoại tệ: 0%/năm
 • Xem thêm  Thu gọn 

  Tiết kiệm trả lãi trước

  Công dân Việt Nam có giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực
  Xem thêm  Thu gọn 

  Thủ tục giao dịch tiền gửi tiết kiệm

  Thỏa thuận khung về tiền gửi có kỳ hạn

  Tính lãi tiết kiệm
  • Tiết kiệm tại quầy
  • Tiền gửi trực tuyến
  • Tiền gửi có kỳ hạn tại quầy
  SỐ TIỀN GỬI
  KỲ HẠN GỬI
  1 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
  Tiền lãi dự tính
  Số tiền lãi
  Tổng tiền
  Lãi suất

  Lãi suất được cập nhật lúc

  Có thể bạn quan tâm

  Từ chối
  Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
  Chấp nhận