Giao dịch trực tuyến
Gửi và rút trực tuyến ngay trên Ngân hàng số VCB Digibank
An toàn, bảo mật
Đảm bảo dịch vụ an toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối với các phương thức xác thực hiện đại
Tích luỹ linh hoạt
Linh hoạt gửi gốc định kỳ hoặc gửi góp theo kế hoạch tài chính cá nhân trên VCB Digibank

Thông tin sản phẩm

Thông tin chung
Điều kiện tham gia
Tài liệu tham khảo

Giới thiệu sản phẩm

 • Là sản phẩm huy động tiền gửi có kỳ hạn với tính năng gửi thêm tiền gốc trong kỳ hạn gửi.
 • Sản phẩm cung ứng và thực hiện toàn bộ giao dịch trên Ngân hàng số VCB Digibank
Xem thêm  Thu gọn 

Tiền gửi tối thiểu

 • Tiền gốc ban đầu: Tối thiểu 03 triệu VND
 • Tiền gốc gửi định kỳ: Tối thiểu 01 triệu VND
Xem thêm  Thu gọn 

Phương thức gửi gốc

 • Gửi gốc định kỳ tự động hàng tháng/hàng quý
 • Gửi gốc theo nhu cầu (tối đa 01 lần/tháng)
Xem thêm  Thu gọn 

Lãi suất

 • Đối với số dư gốc tại ngày mở tài khoản tiền gửi: là lãi suất huy động bằng VND trả lãi sau cùng kỳ hạn với kỳ hạn gốc;
 • Đối với số dư gốc gửi định kỳ theo kỳ hạn con: Là lãi suất huy động bằng VND trả lãi sau cùng kỳ hạn với kỳ hạn con của tài khoản tiền gửi
 • Lãi suất cố định trong kỳ hạn gốc, kỳ hạn con
 • Lãi suất rút trước hạn VND: Bằng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại Vietcombank
Xem thêm  Thu gọn 

Kỳ hạn

 • Kỳ hạn gốc: 06, 09, 12, 24 tháng, là kỳ hạn mở ban đầu của tiền gửi tích luỹ trực tuyến.
 • Kỳ hạn con: từ 01 tháng đến dưới 24 tháng, là kỳ hạn còn lại của tiền gửi tích luỹ trực tuyến, xác định từ ngày gửi gốc định kỳ đến ngày đến hạn.
Xem thêm  Thu gọn 

Đối tượng tham gia

Công dân Việt Nam có giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực và đang sử dụng dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank
Mở rộng  Thu gọn 

Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn 

Tính lãi tiết kiệm
 • Tiết kiệm tại quầy
 • Tiền gửi trực tuyến
 • Tiền gửi có kỳ hạn tại quầy
số tiền gửi
kỳ hạn gửi
1 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
Tiền lãi dự tính
Số tiền lãi
Tổng tiền
Lãi suất

Lãi suất được cập nhật lúc

Có thể bạn quan tâm

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận