VCB Chi nhánh Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm khách hàng Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ

a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 02103.844209).

b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;

Tên tài sản đấu giá: Toàn bộ các hạng mục công trình, thiết bị máy móc đồng bộ  và các phương tiện vận tải của Nhà máy trứng gà sạch (Hiện đã dừng hoạt động) được xây dựng trên tổng diện tích đất 408.627,5m2 đất nông nghiệp khác tại 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND tỉnh Phú Thọ cấp cho thuê đất thời hạn 49 năm (từ ngày 05/02/2016 đến ngày 05/02/2065) theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để thực hiện dự án Nhà máy trứng gà sạch tại khu 1, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Tài sản thi hành án được đấu giá theo các quyết định của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ, Biên bản kê biên và các văn bản khác của cơ quan thi hành án dân sự huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ.

c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;

Trong 02 ngày 13/05/2024 14/05/2024 tại nơi có tài sản đấu giá: Khu 1, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (Khách hàng đăng ký xem tài sản liên hệ với Trung tâm trước 01 ngày làm việc để được hướng dẫn xem tài sản).

d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;

Từ ngày 04/05/2024 đến 17h00 phút ngày 20/05/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ.

đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá;

- Giá khởi điểm: 131.275.969.682 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi mốt tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi chín nghìn, sáu trăm tám mươi hai đồng).

* Lưu ý:

- Giá khởi điểm của tài sản trên không bao gồm các loại thuế theo quy định, các khoản chi phí phát sinh khác cho việc sang tên, chuyển nhượng, chi phí thuê lại quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản cũng như các vấn đề khác có liên quan. Các loại chi phí này (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm làm việc với cơ quan thẩm quyền để được tiếp tục thuê đất trong thời gian thuê còn lại theo quy định hiện hành.

e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

- Nộp tiền đặt trước: 13.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ đồng).

- Khách hàng nộp vào tài khoản số: 129000098290 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

            - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/05/2024 đến 17h00 phút ngày 22/05/2024 (Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản vào thời hạn chốt là: 17h00 phút ngày 22/05/2024).

            - Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;

* Thời gian đăng ký: Trực tiếp đăng ký, nộp hồ sơ từ ngày 04/05/2024 đến 17h00 phút ngày 20/05/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ.

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá tài sản khi có đủ các điều kiện sau:

- Đáp ứng điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Đáp ứng điều kiện mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê, thu tiền thuê đất hàng năm theo khoản 2 Điều 189 Luật Đất đai năm 2013, điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013, được Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định đủ điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.

- Đáp ứng điều kiện đăng ký tham gia đấu giá khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 23/05/2024 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. (Người tham gia đấu giá phải có mặt trước 15 phút tại Phòng đấu giá để làm thủ tục).

i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá,

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên, không hạn chế số vòng bỏ phiếu.

* Lưu ý: Các thủ tục trên thực hiện trong thời gian làm việc hành chính. Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ trên hoặc Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (địa chỉ: Tầng 1 Đến Tầng 5, Số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, SĐT liên hệ: 0904343889) ./.