VCB Chi nhánh Vĩnh Phúc thông báo phát mại Tài sản bảo đảm Công ty CP BangJoo Electronics Viet Nam

1. Loại tài sản phát mại: Máy móc thiết bị

2. Mô tả tài sản phát mại: 736 Máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngành linh kiện điện tử của Công ty CP BangJoo Electronics Việt Nam thế chấp cho VCB Vĩnh Phúc.

3. Phương thức phát mại: Bán đấu giá công khai

- Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Quân; địa chỉ: Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Thông tin chi tiết về việc phát mại tài sản:

- Giá khởi điểm: 8.266.586.306 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm tám sáu nghìn ba trăm linh sáu đồng).

- Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 1.653.200.000 đồng (Một tỷ sáu trăm năm mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.

Giá bán chưa bao gồm thuế, các loại phí, lệ phí chuyển quyền theo quy định của pháp luật; chi phí tháo dỡ, vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến tài sản (nếu có) người trúng đấu giá chịu.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản thực tế: Liên tục trong giờ hành chính 02 ngày 02 + 03/05/2024 (khách có nhu cầu đăng ký trước với Doanh nghiệp đấu giá để được hướng dẫn). Địa chỉ tại: KCN Bá Thiện, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 19/04/2024 đến 16h30’ ngày 07/05/2024.

- Thời gian nộp hồ sơ: Hạn cuối 16h30’ ngày 07/05/2024.

- Địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ: Tại doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Quân; địa chỉ: Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

+ Thời gian: Từ 14h00 ngày 10/05/2024.

+ Địa điểm: Tại doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Quân; địa chỉ: Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Thông tin liên hệ (trong giờ hành chính):

          - Bà Vũ Thị Thùy Trang – Phó trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp

            ĐT: 093 647 1288

          - Bà Kiều Thị Yến, Cán bộ phòng Khách hàng Doanh nghiệp, ĐT: 0916 596 544

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận