VCB Chi nhánh Gia Lai thông báo phát mại tài sản bảo đảm khách hàng Công ty CP Đông Hưng Gia Lai

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Nguyên; địa chỉ: Số 41B Tăng Bạt Hổ, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Tài sản bán đấu giá:

Stt

Tên Tài sản

Giấy tờ Tài sản

Tài sản 01

Quyền sử dụng đất tại Lô đất có tờ bản đồ số 07, thửa số 3C, Tổ 9 (nay là 189 Lê Đại Hành), Phường Thống Nhất (nay là Phường Đống Đa), Tp. Pleiku, Gia Lai.

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số

Đ 693290, do UBND Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 05/07/2004

Tài sản 02

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Lô đất có tờ bản đồ số 07, thửa số 02, Tổ 9 (nay là 189 Lê Đại Hành), Phường Thống Nhất (nay là Phường Đống Đa), Tp. Pleiku, Gia Lai.

Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 60301110407, do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 25/05/2004 (Hồ sơ gốc số 540)

Tài sản 03

Toàn bộ tài sản công trình trên đất và toàn bộ tài sản khác gắn liền với 02 thửa đất số 3C và 02, Tờ bản đồ số 07 tại 189 Lê Đại Hành, Tp. Pleiku, Gia Lai.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 646222358400128 do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 10/02/2009

Ba tài sản nói trên hợp thành một tài sản có tổng diện tích đất là 832,4 m2, tổng chiều ngang mặt tiền đường Lê Đại Hành là 22,6 mét, Tài sản trên đất là Trụ sở công ty và nhà xưởng.

 

3. Đặc điểm tài sản:

3.1. Tài sản 01: Quyền sử dụng đất

 • Địa chỉ thửa đất: Tờ bản đồ số 07, thửa số 3C, Tổ 9 (nay là 189 Lê Đại Hành), Phường Thống Nhất (nay là Phường Đống Đa), Tp. Pleiku, Gia Lai.
 • Diện tích: 432 m2.
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng:

  + Đất ở: 120 m2

  + Đất nông nghiệp lâu năm: 312 m2

 • Thời hạn sử dụng đất:

  + Đất ở: lâu dài.

  + Đất nông nghiệp lâu năm: đến năm 2043

  3.2. Tài sản 02: Quyền sử dụng đất

 • Địa chỉ thửa đất: tờ bản đồ số 07, thửa số 02, Tổ 9 (nay là 189 Lê Đại Hành), Phường Thống Nhất (nay là Phường Đống Đa), Tp. Pleiku, Gia Lai.
 • Diện tích: 400,4 m2.
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở
 • Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

  3.3. Tài sản 03: Quyền sở hữu công trình xây dựng

 • Tên công trình : Nhà làm việc và các hạng mục khác
 • Địa chỉ: 189 Lê Đại Hành, Tp. Pleiku, Gia Lai.
 • Tổng diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình: 2.778,09 m2.
 • Năm xây dựng: 2007
 • Đất có công trình xây dựng:

  (i) Thửa đất số 03C, 02, tờ bản đồ số 07, Phường Thống Nhất (nay là Phường Đống Đa), Tp. Pleiku, Gia Lai, theo Giấy chứng nhận số Đ 693290 và 60301110407.

  (ii) Hợp đồng thuê đất số 116/HĐTĐ ngày 18/09/2007 ký với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, diện tích đất thuê: 2.280 m2, thời hạn thuê đất: 48 năm (kể từ ngày 29/06/2004 đến 29/06/2052).

  4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

  Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 10.990.932.498 đồng.

  Bằng chữ: Mười tỷ, chín trăm chín mươi triệu, chín trăm ba mươi hai ngàn, bốn trăm chín mươi tám đồng.

  Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản kể cả khoản thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng mà theo quy định của pháp luật chủ sử dụng đất phải nộp (kể cả thuế thu nhập cá nhân).

  5. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: đấu giá bằng hình thức trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm.

  6. Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

 • Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đến 16h00 ngày 13/05/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Nguyên; địa chỉ: Số 41B Tăng Bạt Hổ, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
 • Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Nguyên hoặc có ủy quyền (trong giờ hành chính) và thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
 • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.

  7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày niêm yết đến 16h00 ngày 13/05/2024 tại nơi tọa lạc tài sản.

        8. Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm.

  Thời gian nộp tiền đặt trước: người đăng ký phải nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Nguyên trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá cụ thể: từ ngày 13/05/2024 đến ngày 15/05/2024.

  Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Nguyên chậm nhất là đến 16h00 ngày 13/05/2024 (Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận thời hạn nộp tiền nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

  Tên Tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Nguyên

  Số Tài khoản: 0291000339339 tại Vietcombank Gia Lai.

  9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

  Vào lúc 15h00 ngày 16/05/2024, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Nguyên, địa chỉ: Số 41B Tăng Bạt Hổ, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

  10. Thời điểm nhận lại (chuộc) tài sản:

  Trước khi tổ chức cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.

  11. Thông tin liên hệ:

 • Tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Nguyên, địa chỉ: Số 41B Tăng Bạt Hổ, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điện thoại: 02693 603 456 – 0914.220.477.
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai, địa chỉ số: 33 Quang Trung, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Tên Cán bộ

Di động

Chức vụ

Email

Hoàng Thị Cẩm Tú

0982 300 339

PTP PT P. KHDN

tuhtc.gla@vietcombank.com.vn

Trần Thế Lâm

0329 41 6666

CB TĐ

lamtt.gla@vietcombank.com.vn

Nguyễn Xuân Khánh

0974814505

CB TĐ

khanhnx.gla@vietcombank.com.vn

Thái Mạnh Cường

0979006488

CB KH

cuongtm.gla@vietcombank.com.vn


Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận