VCB Chi nhánh Bình Định thông báo phát mại tài sản bảo đảm Công ty TNHH Sản suất và Thương mại Gia Đạt

    Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:

Tài sản đảm bảo

701: Quyền sử dụng đất và nhà ở của chủ sở dụng đất ở

Địa điểm TSĐB

Thửa đất số 197, tờ bản đồ số 36, địa chỉ: Thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. diện tích 1.184,01 m2

Tình trạng

Tài sản là Quyền sử dụng đất, nhà ở cấp 4 và các tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 197, tờ bản đồ số 36, diện tích 1.184,01 m2 (trong đó: 1.147,48 m2 đất ở tại nông thôn và 36,53 m2 đất trồng cây hàng năm khác – đất này nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông trong Giấy chứng nhận), địa chỉ: Thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã được UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 13 tháng 01 năm 2014 cho người sử dụng đất.

Tài sản đang được đưa ra đấu giá để Thi hành án, không có tranh chấp.

Tình trạng pháp lý tài sản

Đầy đủ tính pháp lý.

Hợp đồng thế chấp/cầm cố TSBĐ

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở số 10/2016/VCB Quy Nhơn ngày 02/02/2016, đã được công chứng tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Bình Định vào ngày 02/02/2016.

Biên bản định giá

Biên bản định giá số 02/NHNT-BĐ ngày 15/09/2017 và giá trị TSBĐ theo Biên bản định giá là 400.000.000 đồng.

Đăng ký Giao dịch Đảm bảo

Ngày hiệu lực là 02/02/2016 và cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm là Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định – Chi nhánh huyện Phù Mỹ.

Giá bán khởi điểm (nếu có)

1.210.101.451 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm mười triệu một trăm lẻ một nghìn bốn trăm năm mươi mốt đồng)

Các thông tin khác

- Tài sản đang được đấu giá bởi Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương, địa chỉ: Số 14A, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 12/03/2024 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút ngày 12/03/2024 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

Chi tiết theo Thông báo về việc Bán đấu giá tài sản số 152/TB-THADS ngày 20/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ đính kèm.

Liên hệ

Để có thêm thông tin chi tiết xin liên hệ anh Nguyễn Tấn Khoa – Phó phòng Khách hàng bán lẻ - Vietcombank Bình Định

Số điện thoại: 0905588262

Email: khoant.bdi@vietcombank.com.vn

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận