Vietcombank Đông Sài Gòn thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Vũ Hoa Cường

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền thu hồi các khoản nợ có bảo đảm của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn đối với khách hàng sau:

Khách hàng: Vũ Hoa Cường;

Địa chỉ: 117 Đông Tĩnh, Phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Khoản nợ của khách hàng Vũ Hoa Cường có tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với tọa lạc tại địa chi 117 Đông Tĩnh, Phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tổng giá trị khoản nợ của khách hàng tạm tính đến hết ngày 31/10/2023 và tiếp tục phát sinh cho đến khi trả hết nợ, chi tiết:

Hợp đồng
tín dụng số

Số tiền vay

Dư nợ gốc (1)

Lãi trong hạn
(2)

Lãi quá hạn
bằng 150% lãi trong hạn (3)

Tổng nợ gốc, lãi (1)+(2) +(3)

053.016.19.0102

16,000,000,000

15,200,800,000

5,648,153,697

230,538,909

21,079,492,606

053.016.19.0103

7,500,000,000

6,995,600,000

2,584,847,294

89,182,707

9,669,630,001

Tổng gốc + lãi của 02 HĐTD

23,500,000,000

22,196,400,000

8,233,000,991

319,721,616

30,749,122,607

2. Giá khởi điểm: 35.350.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá với loại tài sản đấu giá.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản.

4. Hồ sơ tham gia đấu giá:

- Văn bản đề nghị tham gia tổ chức đấu giá:

- Hồ sơ năng lực (thể hiện đầy đủ theo mục 3 của thông báo này)

5. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ tham gia của các tổ chức đấu giá : từ ngày thông báo tới trước 16 giờ 00 phút ngày 06/12/2023 (trong giờ hành chính).

- Mở hồ sơ chào giá: 09 giờ 00 phút này 07/12/2023.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn, Địa chỉ:  22F-24 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (Lầu 5).

Mọi thông tin liên lệ Mr Đức ĐT 0903300083.

Lưu ý:

+ Khi nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu của nhà thầu tổ chức đấu giá.

+ Không trả lại hồ sơ đối với những hồ sơ không được lưa chọn.

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận