VCB Bắc Ninh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Mạnh Huyền

1. Người có tài sản đấu giá:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

Địa chỉ: ngã 6, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2. Tài sản đấu giá:

12 xe taxi thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Mạnh Huyền theo các hợp đồng thế chấp số 289/2010/HDTC/BN ngày 30/11/2010, số 306/2010/HDTC/BN ngày 16/12/2010, số 313/2010/HDTC/BN ngày 29/12/2010 và số 035/2011/HDTC/BN ngày 28/01/2011.

Thông tin chi tiết các TSBĐ như sau:

STT

Tên tài sản

Tình trạng

Giá khởi điểm

1

Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2010 biển số xe 99A-002.00

 • Xe được sản xuất năm 2010
 • Thân vỏ trầy xước, móp méo một số chỗ
 • Khung gầm han gỉ, bụi bẩn
 • Động cơ đã sửa chữa, làm lại.
 • Nội thất nguyên bản đã sờn cũ
 • Hệ thống điện và điều hòa nguyên bản, hoạt động không được tốt.

67.307.246 VND

2

Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2010 biển số xe 99A-002.04

 • Xe được sản xuất năm 2010
 • Thân vỏ trầy xước, móp méo một số chỗ
 • Khung gầm han gỉ, bụi bẩn
 • Động cơ đã sửa chữa, làm lại.
 • Nội thất nguyên bản đã sờn cũ
 • Hệ thống điện và điều hòa nguyên bản, hoạt động không được tốt.

86.843.275 VND

3

Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2009 biển số xe 99A-000.63

 • Xe được sản xuất năm 2009
 • Thân vỏ trầy xước, móp méo một số chỗ
 • Khung gầm han gỉ, bụi bẩn
 • Động cơ đã sửa chữa, làm lại.
 • Nội thất nguyên bản đã sờn cũ
 • Hệ thống điện và điều hòa nguyên bản, hoạt động không được tốt.

66.019.048 VND

4

Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2010 biển số xe 99A-002.08

 • Xe được sản xuất năm 2010
 • Thân vỏ trầy xước, móp méo một số chỗ
 • Khung gầm han gỉ, bụi bẩn
 • Động cơ đã sửa chữa, làm lại.
 • Nội thất nguyên bản đã sờn cũ
 • Hệ thống điện và điều hòa nguyên bản, hoạt động không được tốt.

86.843.275 VND

5

Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2010 biển số xe 99A-000.19

 • Xe được sản xuất năm 2010
 • Thân vỏ trầy xước, móp méo một số chỗ
 • Khung gầm han gỉ, bụi bẩn
 • Động cơ đã sửa chữa, làm lại.
 • Nội thất nguyên bản đã sờn cũ
 • Hệ thống điện và điều hòa nguyên bản, hoạt động không được tốt.

86.843.275 VND

6

Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2010 biển số xe 99A-002.03

 • Xe được sản xuất năm 2010
 • Thân vỏ trầy xước, móp méo
 • Khung gầm han gỉ, bụi bẩn
 • Động cơ đã sửa chữa, làm lại nhưng không hoạt động được
 • Nội thất nguyên bản đã sờn cũ
 • Hệ thống điện và điều hòa nguyên bản đã hỏng không hoạt động.

52.023.073 VND

7

Xe ô tô con Toyota Vios (E) đời 2010 biển số xe 99L-2922

 • Xe được sản xuất năm 2010
 • Thân vỏ trầy xước, móp méo một số chỗ
 • Khung gầm han gỉ, bụi bẩn
 • Động cơ đã sửa chữa, làm lại.
 • Nội thất nguyên bản đã sờn cũ
 • Hệ thống điện và điều hòa nguyên bản, hoạt động không được tốt.

161.084.81 VND

8

Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2009 biển số xe 99A-002.01

 • Xe được sản xuất năm 2009
 • Thân vỏ trầy xước, móp méo một số chỗ
 • Khung gầm han gỉ, bụi bẩn
 • Động cơ đã sửa chữa, làm lại.
 • Nội thất nguyên bản đã sờn cũ
 • Hệ thống điện và điều hòa nguyên bản, hoạt động không được tốt.

73.549.170 VND

9

Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2010 biển số xe 99A-000.10

 • Xe được sản xuất năm 2010
 • Thân vỏ trầy xước, móp méo một số chỗ
 • Khung gầm han gỉ, bụi bẩn
 • Động cơ đã sửa chữa, làm lại.
 • Nội thất nguyên bản đã sờn cũ
 • Hệ thống điện và điều hòa nguyên bản, hoạt động không được tốt.

90.805.259 VND

10

Xe ô tô Kia Morning (EX) đời 2009, biển số xe: 99A-000.56

 • Xe được sản xuất năm 2009
 • Thân vỏ trầy xước, móp méo một số chỗ
 • Khung gầm han gỉ, bụi bẩn
 • Động cơ đã sửa chữa làm lại.
 • Nội thất nguyên bản, sờn cũ
 • Hệ thống điện và điều hòa nguyên bản, hoạt động không được tốt.

86.810.847 VND

11

Xe ô tô Kia Morning (EX) đời 2010, biển số xe: 99A-000.12

 • Xe được sản xuất năm 2010
 • Thân vỏ trầy xước, móp méo
 • Khung gầm han gỉ, bụi bẩn
 • Động cơ đã sửa chữa, làm lại nhưng không hoạt động được
 • Nội thất nguyên bản đã sờn cũ
 • Hệ thống điện và điều hòa nguyên bản đã hỏng không hoạt động
 • Xe bị tai nạn ảnh hưởng đến máy, khung, kính xe thay hàng ngoài

68.009.886 VND

12

Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2011 biển số xe 99A-002.09

 • Xe được sản xuất năm 2011
 • Thân vỏ trầy xước, móp méo một số chỗ
 • Khung gầm han gỉ, bụi bẩn
 • Động cơ đã sửa chữa, làm lại.
 • Nội thất nguyên bản đã sờn cũ
 • Hệ thống điện và điều hòa nguyên bản, hoạt động không được tốt.
 • Xe bị tai nạn ảnh hưởng khung gầm, sơn sửa nhiều lần

91.289.177 VND

 

Tổng

 

1.017.428.349VND

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.017.428.349 VND (Một tỷ, không trăm mười bảy triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn, ba trăm bốn mươi chín đồng)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản căn cứ theo Điều 3 và Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư Pháp ngày 08/02/2022. (chi tiết theo Phụ lục đính kèm thông báo này).

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

+ Thời gian nhận hồ sơ: trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng  trên trang thông tin điện tử của Vietcombank và Website của Bộ Tư Pháp. Trường hợp hồ sơ gửi theo đường Bưu điện sẽ được tính theo dấu Bưu điện với điều kiện là VCB Bắc Ninh phải nhận được trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Thông báo được đăng trên trang thông tin điện tử của Vietcombank và Website của Bộ Tư Pháp.

+ Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính, từ 7h30 đến 17h00.

+ Địa chỉ: Tầng 3 -  Phòng Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh. Địa chỉ: Ngã 6, phường Đại Phúc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Thông tin liên hệ:

Ông Nguyễn Đức Thịnh – Trưởng phòng KHDN – Điện thoại: 0912.278.717

Ông Nguyễn Minh Phương – Cán bộ phòng KHDN – Điện thoại: 0396.321.788

Lưu ý: Người nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu của tổ chức bán đấu giá tài sản và mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. VCB chi nhánh Bắc Ninh sẽ có thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn. Những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và VCB chi nhánh Bắc Ninh không hoàn trả hồ sơ với các đơn vị không được lựa chọn.

 

 

 

Phụ lục

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

________________

 

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

6,0

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5,0

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4,0

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22,0

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45,0

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

6,0

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2,0

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10,0

2.2

Từ 20%) đến dưới 40%

12,0

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

2.5

Từ 100% trở lên

18,0

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

3.1

Dưới 03 năm

3,0

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4,0

3.3

Từ 05 năm trở lên

5,0

4

So lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

4.1

01 đấu giá viên

1,0

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2,0

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3,0

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2,0

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3,0

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4,0

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2,0

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3,0

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5,0

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

 

Ghi chú:

1. Tài sản đấu giá cùng loại là tài sản đấu giá được quy định trong cùng một điểm của khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản, ví dụ: quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai thuộc tài sản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản; quyền sử dụng đất bị kê biên theo pháp luật về thi hành án dân sự thuộc tài sản thi hành án quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản; quyền sử dụng đất thế chấp cho tổ chức tín dụng và được tổ chức tín dụng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm thuộc tài sản bảo đảm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản.

2. Năm trước liền kề tại mục 1, mục 2, mục 6 và mục 8 Phần III Phụ lục I Thông tư này được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do tổ chức đấu giá tài sản xây dựng, có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm thông tin đầy đủ về các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Phụ lục này.

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật, đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên bị xử lý vi phạm hành chính; tổ chức đấu giá tài sản bị cơ quan có thẩm quyền xác định không thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ thì tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm cung cấp các thông tin này.

4. Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình. Tổ chức đấu giá tài sản có thể gửi kèm theo bản đánh máy hoặc bản chụp các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình. Người có tài sản không được yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

VCB News