Vietcombank thông báo triển khai một số cải tiến trên ứng dụng VCB Digibank

Để tối ưu trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng trên VCB Digibank, Vietcombank đã thực hiện cải tiến một số tính năng và giao diện trên VCB Digibank trong phiên bản ứng dụng mới nhất, cụ thể như sau:

​​​​​​​

Đổi điểm VCB Rewards sang điểm VinID

Khách hàng đổi điểm VCB Rewards để nạp điểm VinID vào số điện thoại đã đăng ký trên hệ thống VinID để mua sắm, chi tiêu tại các hệ thống siêu thị, website chấp nhận thanh toán bằng điểm VinID.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VCB REWARDS

Cải tiến giao diện, trải nghiệm người dùng

Cải tiến thiết kế giao diện và bố cục tại các màn hình: Danh sách tài khoản/thẻ, Dịch vụ QR, Quản lý email, Nộp thêm/rút bớt tiết kiệm.

Quý khách hàng hãy cập nhật ứng dụng VCB Digibank phiên bản mới nhất để trải nghiệm các tính năng và giao diện mới!

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận