Thông báo triển khai giải pháp chấp nhận thanh toán thẻ Unionpay bằng mã QR

Nhằm đa dạng tiện ích và gia tăng hiệu quả kinh doanh cho khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán của Ngân hàng, Vietcombank xin trân trọng thông báo triển khai giải pháp chấp nhận thanh toán thẻ Uniopay bằng mã QR (gọi tắt là QR-UPI).

QR-UPI là gì?

Là giải pháp cho phép chủ thẻ Unionpay sử dụng chương trình ứng dụng trên thiết bị di động có cài đặt chấp nhận thanh toán QR-UPI theo chuẩn TCTQT Unionpay để thanh toán bằng cách quét mã QR tại các điểm bán là Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) của Vietcombank.

Lợi ích của đơn vị khi đăng ký sử dụng dịch vụ

Đa dạng phương thức thanh toán cho khách hàng.

Tiếp cận được nguồn khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch Trung Quốc.

Đăng ký tham gia giải pháp

Đối với ĐVCNT hiện hữu của Vietcombank:

- Liên hệ với chi nhánh quản lý về nhu cầu đăng ký giải pháp QR-UPI.

- Ký kết hợp đồng chấp nhận thanh toán QR code của Vietcombank.

Đối với ĐVCNT mới:

- Mở tài khoản thanh toán tại Vietcombank.

- Ký kết hợp đồng chấp nhận thanh toán QR code của Vietcombank.

- Ký kết hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ UPI với Vietcombank.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận