Vietcombank thông báo về thời gian nghỉ giao dịch trong dịp Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5

Vietcombank nghỉ giao dịch 5 ngày trong dịp Lễ Chiến thắng và ngày Quốc tế lao động năm 2024.


Căn cứ Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 3232/NHNH-VP ngày 16/4/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trân trọng thông báo về thời gian nghỉ giao dịch trong dịp Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 như sau:

- Thời gian nghỉ giao dịch: 5 ngày, từ thứ Bảy (ngày 27/04/2024) đến hết thứ Tư (ngày 01/5/2024).

(*) Thời gian làm bù cho ngày 29/04/2024 (Thứ Hai) được thực hiện vào ngày 04/5/2024 (Thứ Bảy).

Trân trọng thông báo.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận