Vietcombank thông báo về thời gian nghỉ giao dịch trong dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Vietcombank nghỉ giao dịch 1 ngày trong dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024


Căn cứ điều 111 và điều 112 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định về nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, tết đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trân trọng thông báo về thời gian nghỉ giao dịch trong dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 như sau:

- Thời gian nghỉ giao dịch: 1 (một) ngày, Thứ Năm ngày 18/04/2024.

Trân trọng thông báo.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận