Vietcombank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2023

Sáng ngày 24/11/2023, tại Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2023 (Đại hội).


Tham dự Đại hội, có sự hiện diện của đại diện một số cơ quan, đơn vị: Bà Phạm Thị Lan Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); bà Dương Thị Liên - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội

Về phía Vietcombank, có ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, cùng các ông bà là Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Điều hành, Trưởng và thành viên Ban Kiểm soát (BKS), Người phụ trách Kế toán; Giám đốc/Trưởng/Phó phụ trách các Phòng/Ban/Trung tâm/Đơn vị tại Trụ Sở chính; Giám đốc/Trưởng các Ban/Bộ phận của Trụ Sở chính tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam; Trưởng Văn phòng đại diện khu vực phía Nam. Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách điều hành Chi nhánh; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc các Công ty con (VCBL, VCBR, VCBS); Đại diện Ban lãnh đạo Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán VCB (VCBF); ... Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của các Quý cổ đông là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân đã đặt niềm tin, đồng hành và cùng phát triển với Vietcombank.

900

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội

Trong chương trình, Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa đại hội gồm: Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc, Thành viên; ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT, Thành viên; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT, Thành viên và bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên.

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT công bố dự thảo Quy chế Đại hội và đã nhất trí thông qua. Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và đã nhất trí thông qua.

Ban Chủ tọa Đại hội tặng hoa bà Nguyễn Thị Kim Oanh và bà La Thị Hồng Minh

Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đại hội đã nghe ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự trình bày (i) Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và (ii) Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình và thống nhất cao các nội dung báo cáo tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung: Thứ nhất, Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 với thông tin chính: Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS Vietcombank nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với bà La Thị Hồng Minh - Thành viên Ban Kiểm soát để bố trí công tác khác. Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát Vietcombank sau khi miễn nhiệm bà La Thị Hồng Minh là ba (03) thành viên. Thứ hai, Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế & Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 với một số nội dung chính như sau: (i) Số lượng thành viên HĐQT Vietcombank được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 01 (một) thành viên. (ii) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT Vietcombank được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. (iii) Ứng viên được bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT (chuyên trách) Vietcombank nhiệm kỳ 2023-2028 là: bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank.

Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng (thứ 4 từ phải sang) và các thành viên HĐQT tặng hoa chúc mừng Nguyễn Thị Kim Oanh - tân Thành viên HĐQT Vietcombank

 

Tại Đại hội, cổ đông đã nghe ông Lại Hữu Phước - Trưởng Ban Kiểm soát Vietcombank, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, bà Nguyễn Thị Kim Oanh đã được bầu là thành viên Hội đồng quản trị (chuyên trách) nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Tùng (thứ 4 từ phải sang) và các thành viên Ban Điều hành tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Kim Oanh - tân Thành viên HĐQT Vietcombank

 

Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, ĐHĐCĐ bất thường tháng 11 năm 2023 của Vietcombank đã thành công tốt đẹp.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận