Vietcombank Nam Sài Gòn thông báo hủy thư bảo lãnh đã thất lạc

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn (Vietcombank Nam Sài Gòn) thông báo hủy bản gốc thư bảo lãnh đã bị thất lạc.

Cụ thể: Số thư bảo lãnh IGT2223734 và Số thư bảo lãnh IGT2223735

Bản gốc các thư bảo lãnh này không còn giá trị yêu cầu Vietcombank thực hiện ngĩa vụ bảo lãnhkể từ ngày thông báo.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận