Vietcombank Bắc Giang tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022

Sáng ngày 15/01/2023, tại trụ sở chi nhánh, Vietcombank Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của ông Lê Hồng Tâm - Giám đốc Chi nhánh; ông Trần Xuân Dũng - Phó Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch Công đoàn; ông Lê Xuân Trường - Phó Giám đốc Chi nhánh cùng toàn thể cán bộ, người lao động Vietcombank Bắc Giang.

Ông Lê Hồng Tâm - Giám đốc Vietcombank Bắc Giang phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023”. Tại hội nghị, ông Lê Hồng Tâm - Giám đốc Chi nhánh phát biểu: Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên bằng nỗ lực, quyết tâm, tinh thần đoàn kết của toàn thể CBNV Vietcombank Bắc Giang, hoạt động kinh doanh của Vietcombank Bắc Giang đã diễn ra an toàn, thông suốt; hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu về quy mô, cơ cấu, chất lượng, hiệu quả; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; đảm bảo quyền lợi của người lao động. Bên cạnh đó, Vietcombank Bắc Giang còn phát huy vai trò chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, xã hội, cộng đồng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Huy động vốn tăng trưởng 17,8%, tín dụng tăng trưởng 27,9%, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 0,4%, doanh số thanh toán quốc tế - tài trợ thương mại cán mốc 10,6 tỷ USD - đứng đầu trong hệ thống Vietcombank, lợi nhuận đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tại hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh của hệ thống, Vietcombank Bắc Giang liên tục trong 4 năm 2019, 2020, 2021 và 2022 được Hội đồng thi đua khen thưởng Vietcombank xếp loại Đơn vị xuất sắc.

Ban Giám đốc Vietcombank Bắc Giang trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Để ghi nhận những tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2022, Vietcombank Bắc Giang đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích ở nhiều mảng hoạt động, góp phần vào kết quả chung của chi nhánh.

Tiếp nối những thành công đạt được trong năm 2022, Vietcombank Bắc Giang tiếp tục kiên định với mục tiêu mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát tốt rủi ro. Hoạt động kinh doanh năm 2023 dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn thách thức, song toàn thể CBNV Vietcombank Bắc Giang luôn tin tưởng với tinh thần đoàn kết, nhất trí của tập thể người lao động cùng với sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc, Chi nhánh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu đã đề ra, đưa hoạt động của chi nhánh phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận