Vietcombank tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 23/2/2022, thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 26/01/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng bộ Vietcombank TSC đã tổ chức Hội nghị học tập tại Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Để đảm bảo giãn cách theo quy định phòng, chống dịch COVID–19, Hội nghị được tổ chức qua hình thức truyền hình trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở chính và các điểm cầu tại các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank.

Đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu chính – Hội trường Tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Đức Hà – Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình – Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối DNTW. Về phía Đảng bộ Vietcombank có đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT cùng sự hiện diện của các 987 đ/c đảng viên là các cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Trụ sở chính cùng 80 tổ chức Đảng trực thuộc.

Báo cáo viên Nguyễn Đức Hà – Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà – Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày với Hội nghị những nội dung chính và một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII đặt ra vấn đề rộng hơn là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư Thường trực, Thành viên HĐQT Vietcombank nhấn mạnh để Kết luận 21 đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp cần nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận; nhận thức rõ trách nhiệm của mình; gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kết luận với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao nhất.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đảng bộ Vietcombank

Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, Đảng ủy Vietcombank sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện những kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và các nghị quyết, kết luận khác của cấp ủy các cấp; tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong hoạt động của Vietcombank, qua đó xây dựng Vietcombank phát triển bền vững, ngày càng khẳng định vị thế của một ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

VCB News