Vietcombank Long An hỗ trợ người dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình “Kết nối nông sản - san sẻ yêu thương - cùng nhau vượt qua khó khăn” nhằm góp phần hỗ trợ, giúp đỡ tiêu thụ vải thiều cho bà con nông dân tỉnh Bắc Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Vietcombank Long An đã mua hơn 500 kg vải thiều làm quà tặng cho người lao động Chi nhánh.

Đoàn viên thanh niên tham gia nhận và phân chia vải thiều do CĐCS và ĐTN mua hỗ trợ bà con nông dâ Bắc Giang

Đây là việc làm thiết thực, vừa hỗ trợ người dân Bắc Giang tiêu thụ vải, vừa thể hiện sự quan tâm của Đoàn thể đối với người lao động.

VCB News