Vietcombank Hải Phòng sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 24/7/2022, tại trụ sở Chi nhánh, Vietcombank Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng báo cáo sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

Tham dự hội nghị có ông Lê Ngọc Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh; bà Nguyễn Thị Hường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; ông Nguyễn Quốc Hòa - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc; bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Phó Giám đốc cùng các ông/bà trưởng, phó các phòng tại Chi nhánh.

Ông Lê Ngọc Thái - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng trao thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng với sự khởi sắc kinh tế của Hải Phòng, tập thể CBNV Vietcombank Hải Phòng đã nỗ lực cố gắng và đạt được những kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh. Số dư huy động vốn thị trường 1 của Chi nhánh tăng 10,1% so với cuối năm 2021, hoàn thành 105% kế hoạch quý; số dư huy động vốn bình quân tăng 12,1% so với cuối năm 2021, hoàn thành 107% kế hoạch quý; số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân hoàn thành 109% kế hoạch quý. Dư nợ tín dụng tăng 25.2% so với 2021, hoàn thành 113% kế hoạch quý.

Trong bối cảnh nền kinh tế 6 tháng cuối năm 2022 có nhiều thuận lợi do các gói hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Chính phủ được triển khai, Ban Giám đốc Vietcombank Hải Phòng quán triệt định hướng bám sát phương châm và quan điểm điều hành của Ban lãnh đạo Vietcombank, nỗ lực phấn đấu trên tất cả các mảng hoạt động, quyết tâm hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022.

Hội nghị cũng đã nghiên cứu báo cáo chuyên đề công tác kiểm tra, kiểm soát tuân thủ và báo cáo chuyên đề hoạt động ngân hàng bán lẻ 6 tháng đầu năm 2022, định hướng 6 tháng cuối năm 2022.

Ghi nhận những đóng góp của các phòng trong 6 tháng đầu năm 2022, Giám đốc Vietcombank Hải Phòng đã quyết định khen thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh theo từng mảng nghiệp vụ: huy động vốn, tín dụng, lợi nhuận, số lượng khách hàng thẻ tín dụng quốc tế và ghi nợ quốc tế, doanh số phí dịch vụ Bancassurance.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận