Vietcombank Đồng Tháp nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân năng động, sáng tạo” năm 2021

Chiều ngày 20/01/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp mặt và tuyên dương “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân năng động sáng tạo” năm 2021.

Tập thể Vietcombank Đồng Tháp vinh dự được trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và cá nhân ông Phan Duy Phúc - Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp vinh dự được trao tặng danh hiệu “Doanh nhân năng động sáng tạo”.

 

Ông Phan Duy Phúc - Giám đốc Vietcombank Đồng Tháp (hàng đầu, đứng giữa) nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” cho tập thể chi nhánh và danh hiệu “Doanh nhân năng động sáng tạo” năm 2021 do lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao tặng

Trong năm 2021, Vietcombank Đồng Tháp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, được Ban lãnh đạo Vietcombank khen thưởng là chi nhánh có thành tích tiêu biểu trong năm 2021. Đối với địa phương, Vietcombank Đồng Tháp đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế,  xã hội, đặc biệt trong công tác hỗ trợ khách hàng, an sinh xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận