Vietcombank Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 22/01/2022, tại thành phố Đà Nẵng,Vietcombank Đà Nẵng đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2022.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Quang Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh; đồng chí Đặng Ngọc Bửu Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn chi nhánh; các đ/c trong BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Trưởng/phó phòng và Đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Quang Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng nhấn mạnh: Năm 2021, trướcbối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát cùng với các đợt giãn cách kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế và  đời sống xã hội, ngành Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột, hỗ trợ nền kinh tế, tích cực đưa ra các giải pháp giảm lãi suất cho vay, cơ cấu nợ, cắt giảm chi phí để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, đồng thời kiểm soát chất lượng tín dụng, tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, tiết giảm chi phí hoạt động. Bám sát sự  chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của Đảng ủy -  Ban lãnh đạo Vietcombank, chính quyền thành phố Đà Nẵng; Đảng ủy - Ban Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng đã chủ động, linh hoạt, thích ứng trong tình hình mới; vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, vừa đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng, duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, góp phần đảm bảo thông suốt hoạt động tiền tệ của kinh tế.

Đồng chí Đặng Ngọc Bửu Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về công tác Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do đồng chí Đặng Ngọc Bửu Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc trình bày.

Hội nghị đã nhìn lại một năm hoạt động toàn diện của chi nhánh trên các mảng hoạt động như: lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị với các chỉ tiêu trọng yếu hoàn thành kế hoạch được giao; công tác chính trị tư tưởng; công tác xây dựng và phát triển Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cũng như công tác an sinh xã hội, lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Trong ngày 22/01/2022,Vietcombank Đà Nẵng cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 đến toàn thể cán bộ nhân viên chi nhánh.

Ông Lê Hải Bắc - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do ông Lê Hải Bắc - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày.  Ông Đặng Ngọc Bửu Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo hoạt động công đoàn năm 2021 và phương hướng hoạt động công đoàn năm 2022

Đóng góp vào kết quả chung của hệ thống, trong năm 2021, với sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động, Vietcombank Đà Nẵng đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu trọng yếu được giao: hoàn thành 106,5% chỉ tiêu huy động vốn; 104,2% chỉ tiêu dư nợ bán buôn; 122,1% chỉ tiêu thu phí bảo hiểm nhân thọ; chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt; lợi nhuận đạt kế hoạch.


Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Giám đốc trình bày tại hội nghị

Hội nghị cũng đã được nghe, bà Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Giám đốc trình bày báo cáo chất lượng dịch vụ của chi nhánh.

Hội đồng thi đua khen thưởng Vietcombank Đà Nẵng cũng đã tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021, quyết định trao tặng cúp và cờ cho 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2 tập thể tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của chi nhánh năm 2021 trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Bước sang năm 2022, Đảng ủy, Ban Giám đốc chi nhánh sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp điều hành theo đúng quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”,  thực hiện phương châm hành động “Chuyển đổi, Hiệu quả, Bền vững”; trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu hoạt động, đảm bảo tăng trưởng bền vững, hiệu quả và nâng cao năng suất lao động, kết hợp với tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nêu cao vai trò của người đứng đầu, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và công tác trọng tâm đề ra trong năm 2022.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận