Vietcombank Đà Nẵng thông báo hủy thư bảo lãnh đã thất lạc

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (Vietcombank Đà Nẵng) thông báo hủy bản gốc thư bảo lãnh đã bị thất lạc.

Cụ thể: Số thư bảo lãnh IGT2221259

Bản gốc thư bảo lãnh này không còn giá trị yêu cầu Vietcombank thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh kể từ ngày thông báo.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận