VCBL đào tạo an toàn vệ sinh lao động đối với cán bộ, nhân viên

Thực hiện quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2022, sáng ngày 21/06/2022, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBL) kết hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ cán bộ, nhân viên tại trụ sở Công ty.

Tại chương trình đào tạo, ông Nguyễn Đình Tân - Giảng viên Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I - Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã hướng dẫn cho CBNV Công ty tổng quan hệ thống văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, triển khai công tác an toàn lao động tại cơ sở, các yếu tố gây tai nạn lao động, các biện pháp kỹ thuật an toàn, cải thiện điều kiện lao động, văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh...

Ông Nguyễn Đình Tân - Giảng viên Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I - Bộ Lao động, thương binh và xã hội phổ biến các nội dung tại buổi đào tạo

Giảng viên đã phổ biến các biện pháp hướng dẫn thông qua các tình huống cụ thể, các hình thức minh họa trực quan, thiết thực với môi trường làm việc nơi công sở. Chương trình đào tạo về an toàn lao động của VCBL đã diễn ra thành công theo đúng kế hoạch, qua đó giúp cán bộ nhân viên nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, tránh gây tổn hao sức khỏe của người lao động và tài sản của Công ty, đảm bảo tính thông suốt trong hoạt động kinh doanh./.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận