Thư chúc mừng của Ban lãnh đạo Vietcombank gửi nữ cán bộ nhân viên nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) gửi thư chúc mừng tới toàn thể nữ cán bộ nhân viên trong hệ thống.

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận