calendar-icon
Thời gian ưu đãi
Từ 07/09/2023 đến hết ngày 31/12/2023
Đối tượng áp dụng
Khách hàng mua bảo hiểm FWD Việt Nam
phân phối qua Vietcombank
đáp ứng điều kiện của chương trình
Địa điểm áp dụng
Toán quốc

Chương trình ưu đãi

1. Đối tượng áp dụng:Các khách hàng cá nhân của Vietcombank đã mua bảo hiểm của FWD Việt Nam thông qua hệ thống phân phối Vietcombank đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 • Khách hàng đóng đủ phí định kỳ bảo hiểm năm thứ hai cho FWD Việt Nam cho các kỳ phí phải thu trong giai đoạn từ 01/07/2023 đến 31/10/2023.
 • Hợp đồng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm chốt kết quả.
 • Phí thu vào phải đạt tối thiểu 10 triệu đồng/HĐBH và phải được được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại.

2. Sản phầm áp dụng: Sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam được phân phối tại Vietcombank bao gồm :

 • FWD Đón đầu thay đổi 2.0
 • FWD Đón đầu thay đổi 3.0
 • FWD Nâng tầm vị thế
 • FWD Nâng tầm vị thế 2.0

3. Nội dung ưu đãi:


Tặng phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ tương ứng với giá trị phí bảo hiểm năm 2:


Phí bảo hiểm năm 2 thu được/hợp đồng (VND)   Mức ưu đãi (VND)  
 Từ 10 triệu đến dưới 20 triệu  200.000 
 Từ 20 triệu trở lên  500.000  


THỂ LỆ KHUYẾN MẠI CHI TIẾT

THÔNG TIN VỀ CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM FWD ĐƯỢC PHÂN PHỐI TẠI VIETCOMBANK


1. Đối tượng áp dụng:Các khách hàng cá nhân của Vietcombank đã mua bảo hiểm của FWD Việt Nam thông qua hệ thống phân phối Vietcombank đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 • Khách hàng đóng đủ phí định kỳ bảo hiểm năm thứ hai cho FWD Việt Nam cho các kỳ phí phải thu trong giai đoạn từ 01/07/2023 đến 31/10/2023.
 • Hợp đồng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm chốt kết quả.
 • Phí thu vào phải đạt tối thiểu 10 triệu đồng/HĐBH và phải được được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại.

2. Sản phầm áp dụng: Sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam được phân phối tại Vietcombank bao gồm :

 • FWD Đón đầu thay đổi 2.0
 • FWD Đón đầu thay đổi 3.0
 • FWD Nâng tầm vị thế
 • FWD Nâng tầm vị thế 2.0

3. Nội dung ưu đãi:


Tặng phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ tương ứng với giá trị phí bảo hiểm năm 2:


Phí bảo hiểm năm 2 thu được/hợp đồng (VND)   Mức ưu đãi (VND)  
 Từ 10 triệu đến dưới 20 triệu  200.000 
 Từ 20 triệu trở lên  500.000  


THỂ LỆ KHUYẾN MẠI CHI TIẾT

THÔNG TIN VỀ CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM FWD ĐƯỢC PHÂN PHỐI TẠI VIETCOMBANK


Có thể bạn quan tâm

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận