Chuyển đổi ngoại tệ

Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc 08:16 ngày 15/07/2024
Số tiền cần bán
Số tiền cần bán
Số tiền cần mua
Số tiền sẽ nhận
Số tiền sẽ nhận
Số tiền sẽ trả
VND
Tỷ giá được cập nhật lúc 08:16 ngày 15/07/2024

Tỷ giá ngoại tệ

Ngày cập nhật

Mã ngoại tệ Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Mua chuyển khoản Bán Bán

Dữ liệu đang được cập nhật,
Quý khách vui lòng quay lại sau.

Ghi chú

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận