Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

Dịch vụ cho vay nhằm tái tài trợ  các giao dịch tài trợ thương mại cơ sở của khách hàng

Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

Đáp ứng khả năng chi trả - cân đối vốn ngắn hạn

Mở rộng  Thu gọn 

Liên hệ

Ban Định chế tài chính

location

Tầng 9, Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

phone

+84-24-39343137 (Máy lẻ : 0920)

fax

+84-24-38265548

contaction
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận