promotion-usp-1
Thời gian ưu đãi
26/10/2023 - 25/04/2024
promotion-usp-2
Đối tượng áp dụng
Khách hàng phát hành lần đầu thẻ tín dụng Vietcombank JCB tất cả các hạng thẻ
promotion-usp-3
Địa điểm áp dụng
Toàn quốc

Các chương trình ưu đãi

promotion-usp-2

Ưu đãi 1

promotion-usp-2

Ưu đãi 2

promotion-usp-2

Ưu đãi 3

promotion-usp-2

Ưu đãi 1

promotion-usp-2

Ưu đãi 2

promotion-usp-2

Ưu đãi 3

Miễn phí thường niên năm đầu cho KH phát hành mới thẻ tín dụng Vietcombank JCB tất cả các hạng thẻ trong thời gian KM.

Hoàn tiền cho KH phát hành thẻ và có chi tiêu:

 

[Cập nhật tình hình triển khai ưu đãi cho thẻ Gold]: Căn cứ dữ liệu giao dịch của Khách hàng được ghi nhận trên hệ thống của Vietcombank, ưu đãi cho thẻ Gold dự kiến hết ngân sách từ ngày 31/01/2024 (chưa tính đến các giao dịch loại trừ, các giao dịch chưa về hệ thống và xét đến tình trạng thẻ khóa hủy tại thời điểm xét thưởng,…). Danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng chính thức sẽ được Vietcombank xét thưởng và thông báo cho Khách hàng tại thời điểm kết thúc chương trình theo đúng cam kết trong thể lệ chương trình.
Hạng thẻ Chi tiết Số lượng giải Giá trị giải (VND) Số tiền (VND)
Gold Hoàn tiền 500.000 VNĐ cho giao dịch chi tiêu có giá trị từ 2 triệu đồng đầu tiên của KH trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ 1.380 500.000 690.000.000
Platinum Hoàn tiền 800.000 VNĐ cho giao dịch chi tiêu có giá trị từ 3 triệu đồng đầu tiên của KH trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ 1380 800.000

1.104.000.000

Tổng 2.760 1.794.000.000

Ưu đãi cho top chủ thẻ có doanh số chi tiêu (DSCT) cao:

Ưu đãi Chi tiết Số lượng giải Giá trị giải (VND) Số tiền (VND)

Hàng tháng

Hoàn tiền 10.000.000 VND cho KH có DSCT cao nhất mỗi tháng từ 100.000.000 VND 06 10.000.000 60.000.000

Cuối kỳ

Hoàn tiền 40.000.000 VND (tương đương 1 voucher du lịch Nhật Bản) cho KH có DSCT cao nhất trong 6 tháng KM từ 400.000.000 VND 01 40.000.000 40.000.000
Tổng

07

100.000.000

Áp dụng theo điều kiện, điều khoản chương trình chi tiết tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận