Ưu đãi từ Vietcombank

promotion-usp-1
Thời gian ưu đãi
11/03/2024 - 31/07/2024
promotion-usp-2
Đối tượng áp dụng
Khách hàng VCB Digibank
 • Thời gian khuyến mại: Từ ngày 11/03/2024 đến hết ngày 31/07/2024 hoặc cho đến khi hết ngân sách, tùy vào điều kiện nào đến trước nhưng không quá ngày 31/07/2024.
 • Quà tặng:
  • Tặng ngay 100.000 VND vào tài khoản Vietcombank khi khách hàng đáp ứng đủ điều kiện chương trình.
  • Tặng 2.000.000 VND cho 10 khách hàng có số lượng giao dịch tài chính nhiều nhất hàng tháng.
 • Khách hàng của chương trình: Đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
  • (i) Là khách hàng cá nhân thực hiện mở tài khoản Vietcombank thành công trên ứng dụng Ví VNPAY (xác thực bằng eKYC). Trạng thái eKYC của khách hàng đã hậu kiểm thành công, trạng thái sau hậu kiểm phải là “Đạt yêu cầu” hoặc đã xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • (ii) Đăng ký và kích hoạt thành công VCB Digibank sau khi mở tài khoản.
  • (iii) Liên kết thành công tài khoản Vietcombank với Ví VNPAY.
  • (iv) Khách hàng phát sinh ít nhất 01 giao dịch tài chính (*) trên VCB Digibank trị giá tối thiểu 200.000 VND trong vòng 30 ngày sau khi kích hoạt thành công VCB Digibank.

(*) Giao dịch tài chính là các giao dịch ghi nợ tài khoản của khách hàng như: Thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, gửi tiết kiệm, thanh toán bằng mã QR, mua bảo hiểm, mua vé máy bay, đặt vé tàu xe, mua sắm hàng hóa dịch vụ….
Giao dịch tài chính không bao gồm giao dịch chuyển tiền (tất cả các loại giao dịch thuộc nhóm “Chuyển tiền” trên VCB Digibank), giao dịch thu phí và giao dịch trả lãi tiền gửi của ngân hàng

THỂ LỆ CHI TIẾT

 


 • Thời gian khuyến mại: Từ ngày 11/03/2024 đến hết ngày 31/07/2024 hoặc cho đến khi hết ngân sách, tùy vào điều kiện nào đến trước nhưng không quá ngày 31/07/2024.
 • Quà tặng:
  • Tặng ngay 100.000 VND vào tài khoản Vietcombank khi khách hàng đáp ứng đủ điều kiện chương trình.
  • Tặng 2.000.000 VND cho 10 khách hàng có số lượng giao dịch tài chính nhiều nhất hàng tháng.
 • Khách hàng của chương trình: Đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
  • (i) Là khách hàng cá nhân thực hiện mở tài khoản Vietcombank thành công trên ứng dụng Ví VNPAY (xác thực bằng eKYC). Trạng thái eKYC của khách hàng đã hậu kiểm thành công, trạng thái sau hậu kiểm phải là “Đạt yêu cầu” hoặc đã xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • (ii) Đăng ký và kích hoạt thành công VCB Digibank sau khi mở tài khoản.
  • (iii) Liên kết thành công tài khoản Vietcombank với Ví VNPAY.
  • (iv) Khách hàng phát sinh ít nhất 01 giao dịch tài chính (*) trên VCB Digibank trị giá tối thiểu 200.000 VND trong vòng 30 ngày sau khi kích hoạt thành công VCB Digibank.

(*) Giao dịch tài chính là các giao dịch ghi nợ tài khoản của khách hàng như: Thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, gửi tiết kiệm, thanh toán bằng mã QR, mua bảo hiểm, mua vé máy bay, đặt vé tàu xe, mua sắm hàng hóa dịch vụ….
Giao dịch tài chính không bao gồm giao dịch chuyển tiền (tất cả các loại giao dịch thuộc nhóm “Chuyển tiền” trên VCB Digibank), giao dịch thu phí và giao dịch trả lãi tiền gửi của ngân hàng

THỂ LỆ CHI TIẾT

 


Ưu đãi từ VNPAY

promotion-usp-1
Thời gian ưu đãi
08/05/2024 - 15/07/2024
promotion-usp-2
Đối tượng áp dụng
Khách hàng VCB Digibank
 • Thời gian khuyến mại: Từ ngày 27/02/2024 đến hết ngày 15/04/2024 hoặc cho đến khi hết ngân sách, tùy vào điều kiện nào đến trước.
 • Quà tặng: Mã khuyến mại giảm từ 20-50% giá trị khi sử dụng các tính năng thanh toán trên Ví Vnpay
 • Khách hàng của chương trình: Tất cả các khách hàng cá nhân đăng ký thành công tài khoản Ví VNPAY trong thời gian diễn ra chương trình

THỂ LỆ CHI TIẾT

 


 • Thời gian khuyến mại: Từ ngày 27/02/2024 đến hết ngày 15/04/2024 hoặc cho đến khi hết ngân sách, tùy vào điều kiện nào đến trước.
 • Quà tặng: Mã khuyến mại giảm từ 20-50% giá trị khi sử dụng các tính năng thanh toán trên Ví Vnpay
 • Khách hàng của chương trình: Tất cả các khách hàng cá nhân đăng ký thành công tài khoản Ví VNPAY trong thời gian diễn ra chương trình

THỂ LỆ CHI TIẾT

 


Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận