Tự hào truyền thống 60 năm Vietcombank

Tiền thân sở ngoại hối

Của Ngân hàng Quốc gia

Năm một chín sáu ba

Vietcombank ra mắt

 

Quy mô trải rộng khắp

Vốn hoá nhất Việt Nam

Trên chặng đường vinh quang

Vietcombank dẫn trước

 

Trải qua bao thách thức

Tiêu cực của thị trường

Dẫu sóng gió tai ương

Vietcombank đứng vững

 

Nâng chất lượng tín dụng

Phát triển mà an toàn

Tăng danh mục khách hàng

Nhờ tận tâm chu đáo

 

Đóng góp an sinh cao

Đền ơn, đáp nghĩa rộng

Quan tâm người lao động

Hình ảnh ngân hàng xanh

 

Nộp ngân sách tăng nhanh

Lợi nhuận đứng đầu ngành

Sáu mươi năm trưởng thành

Cùng đất nước lớn mạnh

 

“Tín - Chuẩn - Mới - Bền - Nhân”

Kỷ nguyên 4 chấm không

Danh “Anh hùng Lao động”

Tự hào Vietcombank.

Hà Nội, tháng 04/2023

Bạch Thị Thanh Hà

Trưởng phòng Quan hệ công chúng

Trụ sở chính Vietcombank

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận