Vietcombank và Bảo Việt Nhân Thọ hợp tác thanh toán phí bảo hiểm

Kể từ ngày 06/06/2023, khách hàng của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ có thể thanh toán các loại phí bảo hiểm qua các kênh thanh toán online và offline của Vietcombank.

Vietcombank và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ hợp tác triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm với các thông tin chi tiết như sau:

Đối tượng

Áp dụng cho khách hàng có hợp đồng bảo hiểm của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Dịch vụ cung ứng

Nộp phí bảo hiểm (bao gồm Phí định kỳ; Phí đóng thêm; và Phí thay đổi điều kiện hợp đồng)

Kênh nộp phí

  • Ngân hàng số VCB Digibank (cả App và Web)
  • Nộp trực tiếp tại hơn 600 điểm giao dịch Vietcombank trên toàn quốc
  • Tự động trích nợ tài khoản (auto-debit)

Hướng dẫn nộp phí online

Đăng nhập VCB Digibank >> Dịch vụ Bảo hiểm >>  Phí bảo hiểm >> Lựa chọn và nhập:

  • Nhà cung cấp: TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ
  • Mã khách hàng: Nhập mã số hợp đồng bảo hiểm

Hướng dẫn đăng ký online tự động trích nợ tài khoản

Đăng nhập VCB Digibank >> Thanh toán hóa đơn >> VCB-Auto debit >> Đăng ký dịch vụ >>  Lựa chọn và nhập:

  • Loại dịch vụ: Phí Bảo hiểm
  • Nhà cung cấp: TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ
  • Mã khách hàng: Nhập mã số hợp đồng bảo hiểm

Phí dịch vụ

Miễn phí

Việc hợp tác giữa Vietcombank và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ giúp khách hàng có thêm một kênh nộp phí hiện đại, nhanh chóng và giao dịch 24/7.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận