Thông báo điều chỉnh biểu phí sản phẩm thẻ Vietcombank

Vietcombank trân trọng thông báo về việc điều chỉnh biểu phí thẻ Vietcombank kể từ ngày 01/07/2023, cụ thể:

​​​​​​​TT

Loại phí

Mức phí áp dụng trước 01/07/2023

Mức phí áp dụng từ 01/07/2023

(chưa VAT)

Loại thẻ áp dụng

Ghi chú

I

TOÀN BỘ SẢN PHẨM THẺ CÁ NHÂN

1

Phí kích hoạt thẻ tại quầy

Miễn phí

20.000 VNĐ/thẻ

Toàn bộ các sản phẩm thẻ cá nhân

 

2

Phí gửi thẻ trực tiếp

Miễn phí

20.000 VNĐ/thẻ

Toàn bộ các sản phẩm thẻ cá nhân


II

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ

3

Phí không thanh toán đủ số tiền thanh toán tối thiểu

3% giá trị thanh toán tối thiểu chưa thanh toán, tối thiểu 50.000 VNĐ (Không áp dụng đối với thẻ hạng Platinum trở lên)

3% giá trị thanh toán tối thiểu chưa thanh toán, tối thiểu 100.000 VNĐ

Thẻ dành cho Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức không phân biệt hạng thẻ (bao gồm cả các sản phẩm thẻ liên kết)

 

4

Phí chấm dứt sử dụng thẻ Tín dụng quốc tế vật lý

50.000 VNĐ/thẻ

100.000 VNĐ/thẻ

Toàn bộ các sản phẩm thẻ Tín dụng quốc tế cá nhân (ngoại trừ thẻ Visa Signature)

Không áp dụng với thẻ phi vật lý

 

III

THẺ GHI NỢ

5

Phí duy trì thẻ Ghi nợ nội địa công nghệ từ

Không thu

10.000 VNĐ/ tháng/ thẻ GNNĐ từ

Thẻ Ghi nợ nội địa công nghệ từ

Không bao gồm KH đã chuyển đổi thành công và chưa nhận thẻ/ active thẻ Chip

Vietcombank sẽ hoàn lại khoản phí này trong trường hợp Quý khách chuyển đổi sang thẻ chip và/hoặc khóa thẻ từ trong vòng 3 tháng kể từ ngày thu phí.

Quý khách lưu ý, Thẻ từ của Quý khách sẽ tự động khóa trong trường hợp Vietcombank thu phí không thành công.

6

Phí duy trì thẻ Ghi nợ quốc tế  công nghệ từ

Không thu

10.000 VNĐ/ tháng/ thẻ GNQT từ

Thẻ Ghi nợ quốc tế công nghệ từ

Không bao gồm KH đã chuyển đổi thành công và chưa nhận thẻ/ active thẻ Chip

7

Phí chấm dứt sử dụng thẻ Ghi nợ quốc tế vật lý

Không thu phí

50.000 VNĐ/thẻ

Thẻ Ghi nợ quốc tế dành cho Khách hàng cá nhân (bao gồm cả các sản phẩm thẻ liên kết)

Không áp dụng với thẻ phi vật lý và trường hợp KH chấm dứt sử dụng thẻ từ để chuyển đổi sang thẻ chip

 

8

Phí đòi bồi hoàn thẻ Ghi nợ nội địa

45.454 VNĐ/giao dịch

Miễn phí

Thẻ Ghi nợ nội địa

 

Vietcombank cám ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý khách.

Trân trọng.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận