Vietcombank thông báo về việc thực hiện quyền mua lại trái phiếu

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông báo về việc sẽ thực hiện quyền mua lại các trái phiếu VCB với tổng giá trị 360 tỷ đồng.

​​​​​​​Cụ thể như sau:

Mã TPTV

Kỳ hạn

Ngày có quyền mua lại

Ngày

phát hành

Ngày mua lại trước hạn

Tổng mệnh giá trái phiếu mua lại
(tỷ đồng)

Giá mua lại mỗi trái phiếu

VCB_BOND_RL10_2017_11

10 năm

20/12/2022

20/12/2017

20/12/2022

                        360

Theo quy định tại bản công bố thông tin phát hành trái phiếu tương ứng

Tổng

                   360

 

Trân trọng thông báo.

VCB News


Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận