Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Sáng ngày 12/06/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối từ Trung ương (thành phố Hà Nội) đến cơ sở với 4.487 điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng một số ủy viên BCH Trung ương Đảng, ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng và lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu TSC Vietcombank - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội, có: đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; các đ/c ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát; Bí thư Đoàn thanh niên Vietcombank; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy và các Ban tham mưu của Đảng ủy Vietcombank; đại diện cấp ủy Đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc. Bên cạnh điểm cầu chính tại TSC còn có các điểm cầu của 126 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank.

Hình ảnh Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - nhìn từ điểm cầu tại Hội trường tầng 19 – TSC Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tại Hội nghị, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo nêu rõ: Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương, Ban Tuyên giáo ở các tỉnh, thành trong cả nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

Việc học tập chuyên đề toàn khóa và xây dựng chủ đề hằng năm phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị trong cả nước. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, khắp các địa bàn trong cả nước được nhân rộng.

Hình ảnh Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề vừa góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vừa chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị thời gian tới các đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kết hợp chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với các quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tuyên truyền, thông tin, truyền thông về học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng cụ thể.

Các đại biểu Vietcombank chăm chú theo dõi vở kịch ngắn về hình tượng Hồ Chí Minh: “Đoàn kết là sức mạnh” do các nghệ sỹ Nhà hát kịch Việt Nam biểu diễn

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm ý nghĩa, cụ thể, gắn với thực tiễn cuộc sống. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng kiến mới; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các cấp ủy, tổ chức đảng; nghiêm túc phê bình những tập thể, cá nhân có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW để kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong hệ thống chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thường xuyên và tự giác.

Sau ½ ngày làm việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thành công tốt đẹp.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận