VCB Chi nhánh Tân Sài Gòn thông báo phát mại tài sản bảo đảm khách hàng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng HTB

 Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:

Tài sản đảm bảo

Quyền sử dụng đất và nhà ở

Địa điểm TSĐB

263 Tôn Thất Thuyết, Phường 03, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Tình trạng

Hiện đang được sử dụng làm nhà ở

Tình trạng pháp lý tài sản

Pháp lý hoàn thiện, đầy đủ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 798829, số vào sổ cấp GCN: CS21839 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 06/12/2018.

Hợp đồng thế chấp/cầm cố TSBĐ

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở số 056/TAS.KH19HĐBĐ ngày 29/11/2019 được công chứng tại Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Minh Tấn ngày 29/11/2019, số công chứng 008853, quyển số 11 TP/CC-SCC/HĐGD.

Biên bản định giá

Thông báo số 1097/TB-CCTHADS ngày 04/7/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 4, Tp.HCM Về kết quả thẩm định giá tài sản. Giá trị tài sản thẩm định giá là 14.733.443.000 đồng

Đăng ký Giao dịch Đảm bảo

Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn Phòng Đất đai huyện Quận 4, TP.HCM ngày 02/12/2019, thời điểm đăng ký: 14 giờ 15 phút, ngày 02/12/2019, số thứ tự ghi sổ: 8634

Giá bán khởi điểm (nếu có)

Giá khởi điểm bán đấu giá lần 4 là: 11.846.866.847 đồng

Các thông tin khác

Kế hoạch bán đấu giá tài sản như sau:

- Tổ chức bán đấu giá:

+ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh

+ Địa điểm: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Số điện thoại liên hệ: 0905525854

- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 25/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/3/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 16/4/2024 đến ngày 17/4/2024 tại nơi có tài sản đấu giá (giờ hành chính).

Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Khách hàng – chi nhánh Tân Sài Gòn:

+ Ông: Nguyễn Công Khanh - Trưởng Phòng Khách hàng

+ Email: khanhnc.tas@vietcombank.com.vn

+ Điện thoại: 0913 753 594

Hoặc

+ Ông: Phạm Đình Vũ Hoàng - Cán bộ Phòng Khách hàng

+ Email: hoangpdv.tas@vietcombank.com.vn

+ Điện thoại: 0909 425 906

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận