VCB Chi nhánh Thanh Xuân thông báo phát mại Tài sản bảo đảm Công ty TNHH Tùng Lâm

Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:

Tài sản đảm bảo

Quyền sử dụng 424 m2 đất tại Khu đô thị Hà Phong, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Khu đô thị Hà Phong, Mê Linh, Hà Nội) theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số AB 762974 do UBND huyện Mê Linh cấp cho bà Nguyễn Thị Thu Huyền ngày 13/05/2008”.

Địa điểm TSĐB

Khu đô thị Hà Phong, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Khu đô thị Hà Phong, Mê Linh, Hà Nội)

Tình trạng

Quyền sử dụng 424 m2 đất tại Khu đô thị Hà Phong, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội, hiện chưa có công trình xây dựng trên đất.

Tình trạng pháp lý tài sản

Có đầy đủ tính pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng thế chấp/cầm cố TSBĐ

Theo hợp đồng thế chấp số công chứng: 12669/HĐTC; Quyển số 05 ngày 09/05/2012, tại văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp.

Biên bản định giá

Theo chứng thư định giá ngày 08/05/2023

Đăng ký Giao dịch Đảm bảo

Ngày hiệu lực và cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm:

Đăng ký giao dịch đảm bảo tại Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Mê Linh ngày 07/06/2012

Giá bán khởi điểm (nếu có)

9.849.668.400 VND

Các thông tin khác

-Tổ chức bán đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Số 1 Quốc Gia

-Địa chỉ văn phòng công ty: Phòng 4009 Tòa B Vinaconex 2, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội.

-Bước giá 100.000.000 đồng.

-Địa điểm bán Hồ sơ tham gia đấu giá: Phòng 4009 Tòa B Vinaconex 2, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội.

-Thời gian mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đáu giá: từ 04/4/24 đến 06/5/24.

-Thời gian xem Tài sản và hồ sơ tài liệu liên quan: ngày 15 và 16/4/24.

-Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h30’ ngày 09/5/24.

-Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

Liên hệ

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.

Ông Vũ Xuân Đại/ Ông Tạ Duy Tuấn: 0983629759/ 0983456969.


Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận