VCB Chi nhánh Sở Giao dịch thông báo phát mại TSBĐ Công ty CP Ô tô Xuân Kiên - Vinaxuki

 I.Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:

STT

Tên tài sản thế chấp

Giá khởi điểm bán đấu giá lần 04

Số tiền giảm giá (tương đương mức giảm giá 10%)

Giá khởi điểm bán đấu giá lần 05

 

 

1

Toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có là máy móc thiết bị (động sản) thuộc dự án đầu tư giải pháp rô bốt cho dây chuyền sơn

 

 

 

 

 

7.639.128.630

 

 

 

 

763.912.863

 

 

 

 

6.875.215.767

2

01 hệ tời của cẩu trục 20 tấn

3

01 máy hút bụi xốp

 

 

Tổng cộng

7.639.128.630

763.912.863

6.875.215.767

Giá khởi điểm bán đấu giá lần 05 là: 6.875.215.767 đồng (Sáu tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu, hai trăm mười lăm nghìn, bảy trăm sáu mươi bảy đồng)

 

II. Thông tin liên hệ:

Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 2, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch.

Địa chỉ: 11 Láng Hạ, Phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Chị Hoa số ĐT: 0979391979 hoặc anh Thành số ĐT: 0912999598

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận