VCB Chi nhánh Đà Nẵng thông báo phát mại tài sản bảo đảm Công ty CP Thép DANA-UC

   Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:

Tài sản đảm bảo

Bất động sản

Địa điểm TSĐB

92 Phan Châu Trinh, Phương Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tình trạng

Mô tả tài sản

Số lượng

Tình trạng tài sản hiện nay

+ QSD đất và nhà ở tại thửa đất số 449, tờ bản đồ số 08, địa chỉ: 92 Phan Châu Trinh, Phương Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Diện tích đất: 214,4 m2

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Tài sản gắn liền với đất:

- Diện tích xây dưng: 214,4 m2

- Diện tích sử dụng: 1883,8 m2

- Kết cấu nhà: Tầng xây, mái đúc, Sàn đúc, nền gạch men.

- Số tầng: tám tầng

Ghi chú:

+ Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền giao quyền sử dụng đất (Theo Thông báo số 73/TB-VPĐKĐĐ ngày 04/9/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ Lâu dài thành 50 năm)

+ Số tầng: 08 tầng (thực tế 9 tầng, 1 tầng tum)

01

Bình thường

 

Tình trạng pháp lý tài sản

Đầy đủ, hợp lệ.

Hợp đồng thế chấp TSBĐ

- Hợp đồng thế chấp số 140/2012/VCB-ĐN, ký kết ngày 22 tháng 08 năm 2012 và các phụ lục có liên quan.

Đăng ký Giao dịch Đảm bảo

Đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Đà Nẵng ngày 23/08/2012.

Giá bán khởi điểm (nếu có)

24.642.694.079 đồng (Hai mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm chín mươi bốn ngàn không trăm bảy mươi chín đồng).

(Với mức giá khởi điểm trên, người mua trúng đấu giá phải chịu thêm toàn bộ các chi phí sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản; thuế GTGT; phí trước bạ; chi phí công chứng; nợ thuế nhà đất hằng năm; nợ 10% tiền sử dụng đất do được giảm nộp tiền sử dụng đất trước đây theo quy định; các khoản nợ thuế, phí của doanh nghiệp chủ sở hữu tài sản bắt buộc phải nộp khi chuyển quyền sở hữu tài sản; nộp bổ sung tiền sử dụng đất, chi phí khác (nếu có) trong trường hợp bắt buộc chuyển mục đích sử dụng đất để phù hợp hiện trạng mục đích khách sạn; các chi phí trong trường hợp bắt buộc phải sửa chữa để đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, vận hành, an toàn về phòng cháy, chữa cháy...đối với công trình xây dựng trên đất; chi phí bồi thường, hỗ trợ (nếu có) cho người thuê tài sản phát sinh giao tài sản cho người trúng đấu giá; các chi phí phát sinh khác khi người trúng đấu giá làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty Đấu giá hợp danh Rồng Việt bán đấu giá tài sản theo hiện trạng thực tế, tình trạng pháp lý hiện có... của tài sản. Người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tự chịu trách nhiệm liên hệ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ sở hữu tài sản...để xử lý các phát sinh, vướng mắc khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, nhận tài sản trúng đấu giá.).

Các thông tin khác

Các thông tin chi tiết về số lượng, chất lượng, hiện trạng tài sản đấu giá tại Chứng thư thẩm định giá số V23100079/ĐN/CTTĐ-VNG ngày 09/11/2023

Thời gian, địa điểm xem tài sản (địa điểm có tài sản) đấu giá : Từ ngày 28/03/2024 đến 10 giờ 00 ngày 02/04/2024 tại địa chỉ 92 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/03/2024 đến 16 giờ 00 ngày 02/04/2024; tại website đấu giá trực tuyến https:/daugiarongviet.vn/; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

Điều kiên, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký đấu giá trực tuyến và thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá đã được công khai trên website https:/daugiarongviet.vn/.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% giá khởi điểm tài sản; Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 01/04/2024 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 03/04/2024.

Hình thức, phương thức, thời gian, địa điểm đấu giá: Đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên, lúc 14 giờ 30 đến 15 giờ 30 ngày 04/04/2024 tại website đấu giá trực tuyến https:/daugiarongviet.vn/.

Theo khảo chi tiết, mua hồ sơ và làm thủ tục đăng ký đấu giá tại: website đấu giá trực tuyến https:/daugiarongviet.vn/ (tất cả các ngày trong tuần) hoặc liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Rồng Việt- Địa chỉ: Số 48 Trần Phú (hoặc VPĐD số 51 Phạm Văn Bạch), Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0905.156.237 (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7).

- Liên hệ chi tiết

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng

Địa chỉ: 140-142 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3817441-619

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận