VCB Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh thông báo phát mại tài sản bảo đảm khách hàng Lê Thị Phương Trâm

I. Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:

STT

Tên tài sản thế chấp

Giá bán

 

01

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc thửa đất số 114, tờ bản đồ số: 69, địa chỉ tại Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang; có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP 093251, Số vào sổ cấp GCN: CS13162 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

Thỏa thuận

02

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc thửa đất số 115, tờ bản đồ số: 69, địa chỉ tại Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang; có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP 093252, Số vào sổ cấp GCN: CS13163 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 19 tháng 12 năm 2018

Thỏa thuận

03

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc thửa đất số 116, tờ bản đồ số: 69, địa chỉ tại Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang; có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP 093253, Số vào sổ cấp GCN: CS13164 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 19 tháng 12 năm 2018

Thỏa thuận

Giá bán là: Thỏa thuận

II. Thông tin liên hệ:

Phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh.

Địa chỉ: Số 52, đường Trần Phú, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Anh Tùng số ĐT: 0916435555 hoặc anh Nam số ĐT: 0987732525.

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận