VCB Chi nhánh Đà Nẵng thông báo phát mại tài sản bảo đảm Công ty CP Thép DANA-UC

Tài sản đảm bảo

Bất động sản

Địa điểm TSĐB

92 Phan Châu Trinh, Phương Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tình trạng

Mô tả tài sản

Số lượng

Tình trạng tài sản hiện nay

+ QSD đất và nhà ở tại thửa đất số 449, tờ bản đồ số 08, địa chỉ: 92 Phan Châu Trinh, Phương Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Diện tích đất: 214,4 m2

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Tài sản gắn liền với đất:

- Diện tích xây dưng: 214,4 m2

- Diện tích sử dụng: 1883,8 m2

- Kết cấu nhà: Tầng xây, mái đúc, Sàn đúc, nền gạch men.

- Số tầng: tám tầng

Ghi chú:

+ Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền giao quyền sử dụng đất (Theo Thông báo số 73/TB-VPĐKĐĐ ngày 04/9/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ Lâu dài thành 50 năm)

+ Số tầng: 08 tầng (thực tế 9 tầng, 1 tầng tum)

01

Bình thường

 

Tình trạng pháp lý tài sản

Đầy đủ, hợp lệ.

Hợp đồng thế chấp TSBĐ

- Hợp đồng thế chấp số 140/2012/VCB-ĐN, ký kết ngày 22 tháng 08 năm 2012 và các phụ lục có liên quan.

Đăng ký Giao dịch Đảm bảo

Đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Đà Nẵng ngày 23/08/2012.

Giá bán khởi điểm (nếu có)

24.642.694.079 đồng (Hai mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm chín mươi bốn ngàn không trăm bảy mươi chín đồng).

(Mức giá chưa bao gồm thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản, phí trước bạ, phí công chứng, nợ thuế nhà đất hằng năm, nợ 10% tiền sử dụng đất do được giảm nộp tiền sử dụng đất trước đây theo quy định (nếu có), các khoản thuế, phí, lệ phí khác phát sinh khi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản; nợ tiền điện, nước, cước viễn thông... Người mua chịu toàn bộ các chi phí này)

Các thông tin khác

Các thông tin chi tiết về số lượng, chất lượng, hiện trạng tài sản đấu giá tại Chứng thư thẩm định giá số V23100079/ĐN/CTTĐ-VNG ngày 09/11/2023

Liên hệ chi tiết

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng

Địa chỉ: 140-142 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3817441-619

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận