VCB Chi nhánh Hoàng Mai thông báo phát mại tài sản bảo đảm Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Thương mại Quốc tế Bình Minh

Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:

Tài sản đảm bảo

Bất động sản

Địa điểm TSĐB

Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Tình trạng

Quyền sử dụng 114,4 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 105(1), tờ bản đồ số 26, có địa chỉ tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 734435, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 36/2015/HĐTP/CH00886 do UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 30/01/2015 mang tên bà Hoàng Quế Lan. (Chi tiết mô tả tài sản theo thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 1130/TB-CCTHADS ngày 31/01/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Thanh Trì)

Lưu ý: Thửa đất hiện có 22,4 m2 đất (vị trí mặt tiền) nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ, huyện Thanh Trì theo thông báo thu hồi đất số 236/TB-UBND ngày 12/05/2022 của UBND huyện Thanh Trì. Một số công trình xây dựng trên đất nằm một phần trên thửa đất đấu giá, một phần nằm trên thửa đất liền kề và chung kết cấu xây dựng với hộ liền kề.

Tình trạng pháp lý tài sản

Có đầy đủ tính pháp lý

Hợp đồng thế chấp/cầm cố TSBĐ

07/2015/HĐTC/VCB.HGM-BINHMINH ngày 18/03/2015

Biên bản định giá

07/2015/BBĐG/BĐS/VCB.HM-BINHMINH ngày 17/03/2015

Đăng ký Giao dịch Đảm bảo

Ngày hiệu lực và cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm

18/03/2015 – VPĐK đất và nhà huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Giá bán khởi điểm (nếu có)

5.815.519.570 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm mười lăm triệu, năm trăm mười chín nghìn, năm trăm bảy mươi đồng)

Các thông tin khác

Chi nhánh bổ sung các thông tin cần thiết khác liên quan đến việc phát mại tài sản bảo đảm (nếu có)

Liên hệ

- Bà Lê Thị Phương – Phó trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp

- Email: phuonglt.hgm@vietcombank.com.vn

- Điện thoại: 090.612.0909

- Ông Nguyễn Công Duy – Cán bộ phòng Khách hàng Doanh nghiệp

- Email: duync.hgm@vietcombank.com.vn

- Điện thoại: 035.9019.688

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận