VCB Bình Định thông báo bán đấu giá Tài sản bảo đảm khách hàng Ông Hoàng Xuân Thảo và Bà Nguyễn Thị Sương (lần 4)

I. Tài sản bán đấu giá:

1. Thông tin về tài sản: Quyền sử dụng đất tại 83 Nguyễn Duy Trinh, Phường Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 3701xx0751, số vào sổ 8888 do UBND Tỉnh Bình Định cấp ngày 09/06/2003 của ông Hoàng Xuân Thảo, bà Nguyễn Thị Sương. Cụ thể:

- Diện tích đất: 71,98 m2

- Hình thức sử dụng: Riêng: 71,98 m2

- Địa chỉ: Tổ 18, khu vực 3, P. Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở

2. Giá trị tài sản đưa ra đấu giá lần này: 2.776.120.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng)

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

- Địa điểm: 83 Nguyễn Duy Trinh, Phường Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Nộp khoản tiền đặt trước 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng) và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000đ. Bước giá 30.000.000đ

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 17 giờ 00 phút ngày 23/02/2024.

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương, địa chỉ: 14A đường Phan Đăng Lưu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 15 giờ 30 ngày 26/02/2024.

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương, địa chỉ: 14A đường Phan Đăng Lưu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

II. Các thông tin khác:

Vietcombank Bình Định xin thông báo đến Quý Chi nhánh thông tin bán đấu giá tài sản thế chấp và mong Quý Chi nhánh hỗ trợ bằng việc thông báo đến các Khách hàng hiện hữu có nhu cầu mua tài sản trên cũng như giới thiệu các Khách hàng có nhu cầu cho Vietcombank Bình Định.

- Tài liệu đính kèm: Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần thứ tư số 212/TB-CCTHADS ngày 05/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Hải Ánh Hòa.

SĐT: 039 309 1568 – Email: hoanha.bdi@vietcombank.com.vn

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận