VCB Thanh Xuân thông báo phát mại Tài sản bảo đảm Công ty CP sản xuất Cơ khí và Xây dựng CNC

Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:

Tài sản đảm bảo

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Tổ 25 (nay là tổ 26), phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Địa điểm TSĐB

Thửa đất số 146(1), tờ bản đồ số 4, Tổ 25 (nay là tổ 26), phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội

Tình trạng

  • +Quyền sử dụng đất: Diện tích 65,3 m2
  • +Địa chỉ: Thửa đất số 146(1), tờ bản đồ số 4, Tổ 25 (nay là tổ 26), phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội.
  • +Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị
  • +Thời hạn sử dụng: Lâu dài
  • +Tài sản gắn liền với đất: Nhà 04 tầng, 1 tum, tổng diện tích xây dựng khoảng 292 m2; sân lát đá xẻ; tường rào xây gạch, hoa sắt… (Chưa được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Tình trạng pháp lý tài sản

Có đầy đủ tính pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng thế chấp/cầm cố TSBĐ

Theo hợp đồng thế chấp số công chứng: 17368/HĐC; Quyển số 03 ngày 15/03/2017, tại văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp.

Biên bản định giá

Theo thông báo số 453/TB-THADS ngày 26/01/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên, TP Hà Nội v/v bán đấu giá tài sản, Giá trị định giá của TSĐB là : 3.127.870.000 đồng.

Đăng ký Giao dịch Đảm bảo

Ngày hiệu lực và cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm: 15/03/2017

Giá bán khởi điểm

3.127.870.000 đồng

Các thông tin khác

Không

Liên hệ

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.

Ông Vũ Xuân Đại/ Ông Tạ Duy Tuấn: 0983629759/0983456969.


Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận