VCB Vũng Tàu thông báo phát mại Tài sản bảo đảm khách hàng Lê Văn Hiếu

Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:

Tài sản đảm bảo

Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Địa điểm TSĐB

1/TSĐB 1: địa chỉ tại Thôn Cát Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT

2/TSĐB 2: địa chỉ tại Thôn Cát Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT

3/TSĐB 3: địa chỉ tại Thôn Cát Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT

 

 

 

Tình trạng

 1. TSĐB 1: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 013928 do sở tài nguyên và môi trường tỉnh BRVT cấp ngày 03/02/2021 số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 8751:
 • +Thửa đất số: 260
 • +Tờ bản đồ số: 19
 • +Diện tích: 195 m2 (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm mét vuông).
 • +Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • +Mục đích sử dụng: đất ở 116 m2 + 79 m2 đất cây lâu năm
 • +Nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

  + Tài sản gắn liền với đất: Không

 1. TSĐB 2: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 013929 do sở tài nguyên và môi trường tỉnh BRVT cấp ngày 03/02/2021 số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 8752:
 • +Thửa đất số: 261
 • +Tờ bản đồ số: 19
 • +Diện tích: 187.5 m2 (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy phẩy năm mét vuông).
 • +Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • +Mục đích sử dụng: 115 m2 đất ở + 72,5 m2 đất trồng cây lâu năm
 • +Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, có thu tiền sử dụng đất

  + Tài sản gắn liền với đất: Không

 1. TSĐB 3: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 013930 do sở tài nguyên và môi trường tỉnh BRVT cấp ngày 03/02/2021 số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 8753
 • +Thửa đất số: 262
 • +Tờ bản đồ số: 19
 • +Diện tích: 188.4m2 (Bằng chữ:Một trăm tám mươi tám phẩy bốn mét vuông).
 • +Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • +Mục đích sử dụng: 117 m2 đất ở + 71,4 m2 đất trồng cây lâu năm
 • +Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, có thu tiền sử dụng đất

+ Tài sản gắn liền với đất: Không

Tình trạng pháp lý tài sản

Hồ sơ pháp lý đầy đủ.

Hợp đồng thế chấp/cầm cố TSBĐ

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số P51/05.2022/LVH ngày 03/06/2022

 

Biên bản định giá

1/ TSĐB 1: Biên bản định giá tài sản lần đầu ngày 12/05/2022

Giá trị TSĐB: 4,931,275,000 đồng.

2/ TSĐB 2: Biên bản định giá tài sản lần đầu ngày 12/05/2022

Giá trị TSĐB: 4,363,968,000 đồng.

3/ TSĐB 3: Biên bản định giá tài sản lần đầu ngày 12/05/2022

Giá trị TSĐB: 4,438,358,000 đồng

Đăng ký Giao dịch Đảm bảo

Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Giá bán khởi điểm lần 1

1/ TSĐB 1: 4,219,709,000 đồng

2/ TSĐB 2: 3,491,897,500 đồng

3/ TSĐB 3: 3,516,809,400 đồng

Tổng cộng giá bán khởi điểm lần 1 của 03 tài sản là 11,228,415,900 đồng

(Theo Thông báo về bán đấu giá, thời gian bán đấu giá và quyền chuộc lại tài sản tài sản số 360/TB-CCTHADS ngày 02/01/2024 của Chi cục thi hành án dân sự Thị xã Phú Mỹ.

Các thông tin khác

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 25,26/01/2024 tại địa chỉ 03 tài sản nêu trên.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/01/2024 đến ngày 20/02/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng – Số 01, lô R, đường Lương Thế Vinh, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/ tài sản. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Thời điểm đấu giá dự kiến: Lúc 9h00 ngày 22/02/2024.

Địa điểm đấu giá trực tiếp: tại Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng – Số 01, lô R, đường Lương Thế Vinh, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Liên hệ

Người liên hệ: Ông Phạm Ngọc Hoài

Chức vụ: Trưởng phòng giao dịch Phú Mỹ

Điện thoại: 0908.827.012

Email: hoaipn.vta@vietcombank.com.vn

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận