VCB Chi nhánh Đà Nẵng thông báo phát mại tài sản bảo đảm Công ty CP Thép DANA-UC

Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:

Tài sản đảm bảo Bất động sản  
Địa điểm TSĐB 92 Phan Châu Trinh, Phương Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 
Tình trạng Mô tả tài sản Số lượng  Tình trạng tài sản hiện nay

1. QSD đất và nhà ở tại thửa đất số 449, tờ bản đồ số 08, địa chỉ: 92 Phan Châu Trinh, Phương Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

  • Diện tích đất: 214,4 m2
  • Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.
  • Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
  • Nguồn gốc: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Tài sản gắn liền với đất:

  • Diện tích xây dưng: 214,4 m2
  • Diện tích sử dụng: 1883,8 m2
  • Kết cấu nhà: Tầng xây, mái đúc, Sàn đúc, nền gạch men.
  • Số tầng: tám tầng

Ghi chú:

  • Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền giao quyền sử dụng đất (Theo Thông báo số 73/TB-VPĐKĐĐ ngày 04/9/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ Lâu dài thành 50 năm)
  • Số tầng: 08 tầng (thực tế 9 tầng, 1 tầng tum)
01  Bình thường
Tình trạng pháp lý tài sản Đầy đủ, hợp lệ.  
Hợp đồng thế chấp TSBĐ Hợp đồng thế chấp số 140/2012/VCB-ĐN, ký kết ngày 22 tháng 08 năm 2012 và các phụ lục có liên quan.  
Đăng ký Giao dịch Đảm bảo Đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Đà Nẵng ngày 23/08/2012.  
Giá bán khởi điểm (nếu có)

28.821.864.420 đồng (Hai mươi tám tỷ tám trăm hai mươi mốt triệu tám trăm sáu mươi bốn ngàn bốn trăm hai mươi đồng).

(Mức giá chưa bao gồm thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản, phí trước bạ, phí công chứng, nợ thuế nhà đất hằng năm, nợ 10% tiền sử dụng đất do được giảm nộp tiền sử dụng đất trước đây theo quy định (nếu có), các khoản thuế, phí, lệ phí khác phát sinh khi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản; nợ tiền điện, nước, cước viễn thông... Người mua chịu toàn bộ các chi phí này).
Các thông tin khác Các thông tin chi tiết về số lượng, chất lượng, hiện trạng tài sản đấu giá tại Chứng thư thẩm định giá số V23100079/ĐN/CTTĐ-VNG ngày 09/11/2023 
Liên hệ chi tiết

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng

Địa chỉ: 140-142 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3817441-619 
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận