VCB Chi nhánh Sở Giao dịch thông báo phát mại TSBĐ Công ty CP Ô tô Xuân Kiên Vinaxuki Chi nhánh Đăk Nông (lần 09)

I. Tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Ô tô Xuân Kiên Vinaxuki Chi nhánh Đăk Nông

1. Thông tin khách hàng:

 Tên khách hàng  Công ty Cổ phần Ô tô Xuân Kiên Vinaxuki chi nhánh Đăk Nông
 Địa chỉ  Thôn 15, xã Đăk Nông, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
 Mã CIF  4711469

2. Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:

STT Tên tài sản thế chấp   Giá khởi điểm bán đấu giá lần 08  Sổ tiền giảm giá (tương đương mức giảm giá 10%) Giá khởi điểm bán đấu giá lần 09
1 Lò bằng hoàn nguyên luyện Antimon công suất 100 tấn/ngày 440.718.707  44.071.871 396.646.836
2 Lò bằng hoàn nguyên luyện Antimon công suất 100 tấn/ngày 440.718.707 44.071.871 396.646.836
3 Lò luyện Antimon công suất 100 tấn/ngày    396.986.427 39.698.643 357.287.784
4 01 Dây chuyền tuyển quặng Antimon công suất 130 tấn/ngày  463.947.993  46.394.799 417.553.194
5 01 Dây chuyền tuyển quặng Antimon công suất 180 tấn/ngày  542.069.820  54.206.982  487.862.838
6 Máy nghiền bi ướt, máy cấp liệu rung điện tử, Máy phân cấp xoắn ốc, máy sàng bàn, máy tuyển từ, máy đập hàm mịn, bộ hàm dự phòng  253.497.357  25.349.736  228.147.621
7 Thiết bị tuyển quặng Antimon, công suất 110 tấn/ngày  385.029.005  38.502.900  346.526.104
8 01 Dây chuyền tuyển quặng Antimon - tuyển nổi, trọng lực công suất 100 tấn/ngày  392.203.458  39.220.346  352.983.112
  Tổng cộng 3.315.171.473  331.517.147  2.983.654.326

Giá khởi điểm bán đấu giá lần 09 là: 2.983.654.326 đồng (Hai tỷ chín trăm tám mươi ba triệu sáu trăm năm mươi bốn nghìn ba trăm hai mươi sáu đồng)

II. Thông tin liên hệ:

  • Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 2, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch.
  • Địa chỉ: 11 Láng Hạ, Phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.
  • Chị Hoa số ĐT: 0979391979 hoặc anh Thành số ĐT: 0912999598
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận