VCB Chi nhánh Đông Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản khách hàng Nguyễn Quang Anh

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM - Địa chỉ số: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

2. Tài sản bán đấu giá:

 • Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 677, tờ bản đồ 31 đường 339 . Phường Phước Long B. Quận 9. TPHCM (Nay là Phường Phước Long B. Thành phố Thủ Đức, TPHCM)
 • Vị trí: thửa đất số 53,56,677, tờ bản đồ 31, Phường Phước Long B. Thành phố Thủ Đức ( Theo tài liệu 2024). (Theo GCN thuộc thửa số: 677, tờ bản đồ số 31).
 • Diện tích: 1101,9 m2
 • Hình thức sử dụng: Riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Hiện trạng trên đất: Đất trống + đường nhựa
 • Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất
 • Quy hoạch: Thuộc quy hoạch đất ở hiện hữu chỉnh trang.

* Lưu ý: Tài sản được bàn giao cho người mua được tài sản đấu giá theo hiện trạng được ghi nhận tại bản đồ hiện trạng vị trí do Trung tâm Đo đạc bản đồ - Sở tài nguyên và môi trường lập ngày 10/10/2023 được Trung tâm kiểm định bản đồ và tư vấn Tài nguyên môi trường – Sở tài nguyên và môi trường kiểm tra nội nghiệp ngày 25/10/2023.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn).

4. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

 • Thời gian xem tài sản: từ ngày 27/11/2023 đến ngày 18/12/2023 ( trong giờ hành chính)
 • Liên hệ: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức, Chấp hành viên Nguyễn Thanh Dương – ĐT 0915583858 hoặc đấu giá viên Nguyễn Văn Chương– ĐT 0903648123, địa điểm tại nơi có tài sản.

6. Tiền đặt trước: Khoản tiền đặt trước mà người tham gia đấu giá phải nộp là 20% so với giá khởi điểm, được nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM số TK: 0721000666786 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/12/2023, 19/12/2023 và đến 17 giờ ngày 20/12/2023.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ

9. Thời gian và địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

 • Thời gian từ ngày 27/11/2023 đến ngày 18/12/2023 (Trong giờ hành chính).
 • Địa điểm tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, Địa chỉ số: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 • Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có điều kiện mua tài sản theo đúng quy định của pháp luật được đăng ký tham gia mua đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định.
 • Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, Địa chỉ số: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

10. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ ngày 21/12/2023 địa điểm Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, Địa chỉ số: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

11. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày mua đấu giá thành và không được gia hạn thêm, người mua trúng đấu giá tài sản phải thanh toán toàn bộ giá trị tài sản trúng đấu giá (Trừ tiền đặt trước đã nộp cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM) bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Trước khi tổ chức bán đấu giá 01 ngày làm việc, Ông Nguyễn Quang Anh có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Thông báo này thay thế giấy mời Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn và Ông Nguyễn Quang Anh biết thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Trường hợp không có người đăng ký tham gia đấu giá thì Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Thủ Đức sẽ thông báo cho các bên đương sự biết sau để liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Thủ Đức thực hiện thủ tục thỏa thuận giảm giá với tài sản bán đấu giá không thành để làm căn cứ tiếp tục đưa tài sản ra bán đấu giá để thi hành án.

Thông tin liên hệ:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn:

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận