Vietcombank Tiền Giang thông báo đấu giá tài sản bảo đảm KH Trần Thanh Tuyết và Đỗ Văn Thanh (lần 2)

  1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng - Địa chỉ trụ sở chính: số 52, đường Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

  2. Người có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang. Địa chỉ tại: Số 152, Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

  3. Tài sản bán đấu giá:

 • Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 273993, số vào sổ cấp GCN CH00342 do UBND TP.Đà Lạt cấp ngày 02/12/2011, chuyển nhượng cho ông Đỗ Văn Thanh và bà Trần Thanh Tuyết ngày 11/5/2015.
 • Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 273994, số vào sổ cấp GCN CH00343 do UBND TP.Đà Lạt cấp ngày 05/12/2011.

  4. Mô tả tài sản:

  4.1 Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 273993, số vào sổ cấp GCN CH00342 do UBND TP.Đà Lạt cấp ngày 02/12/2011, chuyển nhượng cho ông Đỗ Văn Thanh và bà Trần Thanh Tuyết ngày 11/5/2015, cụ thể:

 • Thửa đất số: 56;
 • Tờ bản đồ: 18 (C70-IV-A);
 • Địa chỉ: Lô BL70 Khu QH dân cư Yersin, Phường 10, TP.Đà Lạt, T.Lâm Đồng;
 • Diện tích: 302m2;
 • Hình thức sử dụng: Riêng 302m2;
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

  Công trình xây dựng trên đất theo giấy phép xây dựng số 1357/GPXD ngày 29/7/2019 do UBND TP.Đà Lạt cấp, cụ thể:

 • Diện tích xây dựng: 147,2m2;
 • Tổng diện tích sàn: 452m2;
 • Số tầng: 02 tầng (01 hầm, 01 trệt, 01 lầu);

  4.2 Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 273994, số vào sổ cấp GCN CH00343 do UBND TP.Đà Lạt cấp ngày 05/12/2011, cụ thể:

 • Thửa đất số: 57;
 • Tờ bản đồ: 18 (C70-IV-A);
 • Địa chỉ: Lô BL71 Khu QH dân cư Yersin, Phường 10, TP.Đà Lạt, T.Lâm Đồng;
 • Diện tích: 283m2;
 • Hình thức sử dụng: Riêng 283m2;
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

  Công trình xây dựng trên đất theo giấy phép xây dựng số 652/QPXD ngày 11/7/2008 do UBND TP.Đà Lạt cấp, cụ thể:

 • Diện tích xây dựng: 103,34m2;
 • Tổng diện tích sàn: 206,68m2;
 • Số tầng: 02 tầng (01 trệt, 01 lầu);

      Lưu ý: Toàn bộ diện tích công trình xây dựng trên đất hiện chưa được công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng. Người trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với diện tích xây dựng, sử dụng theo quy định pháp luật nếu được cho phép và chịu mọi chi phí phát sinh nếu có.

  5. Nơi có tài sản: Tại Lô BL70, BL71 Khu QH dân cư Yersin, Phường 10, TP.Đà Lạt, T.Lâm Đồng.

  6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

  7. Giá khởi điểm:

  Tổng giá khởi điểm: 51.675.633.810 đồng (Năm mươi mốt tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm ba mươi ba nghìn, tám trăm mười đồng), cụ thể:

- Tài sản 1: 27.651.891.123 đồng (Hai mươi bảy tỷ, sáu trăm năm mươi mốt triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn, một trăm hai mươi ba đồng), trong đó:

+ Quyền sử dụng đất: 24.404.000.900 đồng (Hai mươi bốn tỷ, bốn trăm lẻ bốn triệu, chín trăm đồng).

+ Công trình xây dựng: 3.247.890.223 đồng (Ba tỷ, hai trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi nghìn, hai trăm hai mươi ba đồng).

- Tài sản 2: 24.023.742.687 đồng (Hai mươi bốn tỷ, không trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi hai nghìn, sáu trăm tám mươi bảy đồng), trong đó: 

+ Quyền sử dụng đất: 22.868.649.850 đồng (Hai mươi hai tỷ, tám trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm bốn mươi chín nghìn, tám trăm năm mươi đồng).

+ Công trình xây dựng: 1.155.092.837 đồng (Một tỷ, một trăm năm mươi lăm triệu, không trăm chín mươi hai nghìn, tám trăm ba mươi bảy đồng).

 8. Tiền đặt trước: 4.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng đã cung cấp cho khách hàng đến 17h00 ngày 13/12/2023.

 9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Bước giá tối thiểu là 50.000.000 đồng/lần.

10. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính ngày 27/11/2023 và ngày 01/12/2023 tại nơi có tài sản.

11.Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút các ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá ngày 17/11/2023 đến ngày 11/12/2023.

12. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 11/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/12/2023 (trong giờ hành chính).

13. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá và tổ chức công bố giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: số 52, đường Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 0906.891.693

14. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ những chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là từ 07 giờ 30 phút ngày 11/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/12/2023 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

15. Thời gian tổ chức công bố giá: 09 giờ 00 phút ngày 14/12/2023.

             Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

 • Bước 1: Nộp số tiền đặt trước: 4.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng). Hình thức: Nộp chuyển khoản vào tài khoản Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

  - Tên tài khoản: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

 • Số tài khoản: 6411 0000 601 946 – Tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng
 • Bước 2:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

 • Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng), đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật của Tổ chức. Trường hợp người được ủy quyền ký thay thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và Điều lệ của tổ chức.
 • CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, của người được ủy quyền (nếu có); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ thành lập hợp pháp khác

  Các Giấy tờ này phải là bản sao y chứng thực;

 • Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập phải có xác nhận theo quy định của pháp luật;
 • Biên bản họp, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định;
 • Bản cam kết xem tài sản đấu giá;
 • Chứng từ đã nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng theo quy định;

  Đối với cá nhân:

 • Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng).
 • CMND/CCCD, trường hợp thông tin hiện tại của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có thay đổi so với thông tin trên CMND/CCCD thì cung cấp thêm Giấy xác nhận thông tin về cư trú. Các giấy tờ này phải là bản sao y và mang theo bản chính để đối chiếu
 • Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập phải có xác nhận theo quy định của Pháp luật
 • Bản cam kết xem tài sản đấu giá
 • Chứng từ đã nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng theo quy định;
 • Bước 3: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Lưu ý:

- Khách hàng phải mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá.

Thông tin liên hệ:

- Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: số 52, đường Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 02633.820282

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang. Địa chỉ: số 152, Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang:

 

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận